Landelijke Diaconale Dag 2017

Landelijke Diaconale Dag 2017

Toelichting op de workshops

1. + 16. Op zoek naar het heil
Missionair en diaconaal werk gaat om het delen van ‘het heil’, maar wat is dat? En hoe doen we datt?

2. + 17. Hoe lees je de bijbel vanuit je eigen context?
Contextueel bijbellezen - hoe lees je de bijbel met de ogen van de context waarin je leeft? Samen ontdekken hoe we geloof, hoop en liefde delen met mensen met onze voeten in de klei.

3. + 18. Zorgzame kerk in de buurt

Hoe geven we aandacht aan mensen die zorg, aandacht en vreugde missen in de wijk? Hoe komen we met hen contact? Hoe kunnen we van betekenis voor hen zijn? Hoe delen we Gods liefde met hen? Hoe werken we daarin samen met anderen? Ervaringen vanuit gemeenten met missionair pionieren en zorgzame kerk in een hand.

4. + 19. Hoe kunnen diaconaat en pastoraat elkaar versterken?

Diaconaat en pastoraat liggen dichtbij elkaar. Waar raakt het elkaar? Hoe werk je samen met ouderlingen en pastorale medewerkers in je gemeente? Hoe vang je signalen tijdig op waar nood is? Hoe heb je aandacht, naast het oplossen van materiële nood, voor levensvragen en geloofsvragen

 

5. + 20. Vluchtelingen op zoek naar veiligheid
Wat (kunnen) kerken doen als het gaat om een rechtvaardige/humanitaire opvang van vluchtelingen? Wat kunt u als plaatselijke kerk doen? Wat doen kerken wereldwijd waarmee we verbonden zijn die te maken hebben met vele vluchtelingen in hun regio? Hoe komen we samen in actie voor hen die op de vlucht zijn? Hoe kunt u samen met uw gemeenteleden aandacht geven aan deze nood en bijvoorbeeld ontmoetingen organiseren met vluchtelingen tijdens de Kerstcampagne?

6.  De verbindende rol van de kerk bij toenemende armoede - debat

Is er een groeiende tweedeling in Nederland? Veel rapporten geven aan dat er een kloof is tussen arm en rijk. Er lijken grote verschillen in de kansen op onderwijs, gezondheid en arbeidsmarkt. Een tweedeling waar bijvoorbeeld kinderen de dupe van worden. Zien we die tweedeling in onze eigen omgeving? En wat doen wij daar dan mee? De kerk kan directe hulp bieden, maar ook verhalen van armoede zichtbaar maken en de politiek aanspreken. In deze workshop worden we uitgedaagd om de kloof te overbruggen.

7. + 22. Kinderen en armoede
Te veel kinderen leven in armoede? Hoe kun je als kerk betrokken zijn bij kinderen die niet mee kunnen doen in de samenleving? Wat kunnen we leren van partner kerken wereldwijd die zich al vele jaren inzetten voor kinderen in de knel en zich inzetten voor hun rechten en toegang tot goed onderwijs?

8. + 23. Kinderdiaconaat en de duif Rainbow
De duif Rainbow is de mascotte van Kids in Actie. Net als de duif die de ark van Noach uitvloog op zoek naar een teken van hoop, zo vliegt Rainbow uit, de wereld over. Ze komt terug met prachtige verhalen uit alle windstreken. Deze verhalen inspireren kinderen maar ook vele gemeenteleden om zich in te zetten voor hun naaste.

9. + 24. Keuzestress voor diaconie
Hoe kan je als diaconie inhoudelijk en financieel keuzes maken en de bredere gemeente bij dat werk betrekken?

10. + 25. Presenteren kun je leren
Betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk staat of valt ook met de manier waarop het gepresenteerd wordt. Dat begint heel simpel met het collectepraatje tijdens de kerkdienst.

11. + 26. Hoe wordt je groene kerk of groene moskee?
Hoe kunnen kerken en moskeeën de handen ineen slaan op weg naar duurzaamheid? Hoe waardevol zijn ontmoetingen tussen kerken en andere geloofsgemeenschappen voor de lokale samenleving.

12. + 27. Waarom diaconaat?
Over motivatie en drijfveren. Hoe blijf je bevlogen voor je diaconale taak? Wat drijft je en waar haal je steeds weer inspiratie uit?

13. + 28. 40-dagentijd-campagne 2018 'Onvoorwaardelijke liefde'
Overal ter wereld zijn moeders die zich met onvoorwaardelijke liefde inzetten voor hun eigen kinderen en die van anderen. In deze 40dagentijd staan we stil bij moeders, maar ook bij vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die zich inzetten om hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht te bieden. Tijdens deze workshop ontvangt u verdere uitleg en handelingsperspectieven om een goede tijd richting Pasen tegemoet te gaan.

14. + 29. Jeugddiaconaat (12+)
 

15. Hoe kunnen we als kerk smaakmaker zijn in een seculiere samenleving?
Zoutend zout en lichtend licht - relevant Kerk-zijn - hoe versterken we de kerk in haar unieke bijdrage aan de samenleving. Hoe je smaakmaker bent als kerk, als minderheid in een seculiere samenleving met bijdragen van o.a. René de Reuver (scriba Protestantse Kerk in Nederland en Elsbeth Gruteke (radiopresentator en predikant in Amsterdam)

21. Stichting Rotterdam - De uitkomsten van 10 jaar onderzoek naar diaconaat​​​​​​​

Samen geloof, hoop en liefde delen in een tijd van sterke verandering
Diaconaat is zo oud als de christelijke kerk. Hoe het echter vorm krijgt, verschilt al naar gelang de omstandigheden. Zo stelt de ontwikkeling naar de participatiesamenleving het diaconaat voor nieuwe opgaven. Hoe gaan we om met een veranderende verhouding tussen overheid, individu en maatschappelijke organisaties in een tijd van individualisering en ontkerkelijking? De Stichting Rotterdam, een diaconaal fonds, vestigde voor de doordenking van deze vragen een leerstoel diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Deze is nu tien jaar bekleed door Herman Noordegraaf. Wij willen graag een aantal resultaten van onderzoek met u delen en met u nadenken over wat die resultaten kunnen betekenen voor de toekomst van het diaconaat.
 

30. Migranten Pop up Koor - zingen met de Wereldkerk
Samen zingen met de wereldkerk door het vormen een pop up koor met het Karen Koor van een migrantenkerk uit Kanaleneiland (wijk in Utrecht). Een dansgroep ondersteunt het zingen met vlaggen. Voor wie meer wil leren hoe je samen kunt geloven, vieren en delen met migrantenkerken. Het aangeleerde lied zingen we aansluitend met alle deelnemers in de slotviering. ​​​​​​​

deelnameregistratie
 deelnameregistratie