Toelichting workshops en de masterclass

 

Op deze pagina vind je de toelichting op de workshops en de masterclass gegeven tijdens de PROOLeiden-OBSG Leiderdorp Onderwijsdag 2017.
 

Ik kies voor mijn talent
Gegeven door: Luk Dewulf
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

In deze masterclass gaan we dieper in op jouw talenten. We onderzoeken je talenten, en verkennen hoe je je talent gaat overdrijven onder druk en stress en wat dan hefboomvaardigheden zijn die je kunt benutten om meer uit je talent te halen.

We zoeken ook naar de samenhang in je talenten. Door beter inzicht te krijgen in je eigen talent zet je de deur open om ook talentgericht naar anderen te kijken. Tijdens deze masterclass kan je terecht met al je vragen over hoe je met talent aan de slag gaat.

 

Wat als er vannacht een wonder gebeurt
Workshop van: obs De Arcade
Gegeven door: Helga Schüler en Marion Koemans
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Kinderen weten zelf vaak heel goed wat ze nodig hebben om hun problemen op te lossen. Oplossingsgerichte gesprekken helpen hen daarbij en kunnen worden ingezet bij zowel leer- als gedragsproblemen. Een korte presentatie over de gesprekstechnieken alsmede oefeningen, geven handvatten om er direct in de praktijk mee aan de slag te gaan.
 

Talent zie je zo
Gegeven door: Lilian Snijders
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Nieuwsgierig geworden door de pakkende inleiding van key note speaker Luk Dewulf, dan kun je meteen doorpakken in de workshop Talent zie je zo! We gaan nog even in op de achtergrond en dan aan het werk met het oefenen met de talentkaarten en het uitvoeren van een talent interview. Morgen inzetbaar in de klas.
 

De beste versie van jezelf: Set your mind
Workshop van: obs Anne Frank

Gegeven door: Joost Vonk
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Dagelijks ben je bezig om je leerlingen te helpen zich te ontwikkelen. Hoeveel tijd is er eigenlijk voor jou? En wie zorgt er voor jou? Hoeveel aandacht heb je voor je eigen dagelijkse ontwikkeling? Heb je zelf eigenlijk een growth mindset? Hoe zorg je dat je dagelijks de beste versie van jezelf laat zien?

In deze praktische workshop ervaar je de kracht van aandacht & mindset. De hele workshop draait om jou en dat zal je heerlijk vinden, ook als je niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat. Je leert op een eenvoudige manier hoe je jezelf in de door jou gewenste richting kunt ontwikkelen. Via een krachtig Drie-Stappenplan krijg je een simpel handvat om daar direct mee aan de slag te gaan.

 

Lezen met plezier
Workshop van: Brede School Merenwijk
Gegeven door: Annemieke de Groot en Ger van der Meer
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Hoe kun je er in de klas voor zorgen dat kinderen met (nog meer) plezier gaan lezen en dus vele leeskilometers maken.
We bieden verschillende werkvormen aan.

 

Tools voor leespromotie
Workshop van: obs De Stevenshof
Gegeven door: Robbert van Hasselt en Stefanie Wevers
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Tijdens deze workshop nemen wij je mee in de heerlijke wereld van het lezen. Aan bod komen verschillende werkvormen die het lezen in de klas/school kunnen bevorderen. Er is een gedeelte van de tijd ingeruimd  voor theorie achter leesbevordering en leesmotivatie. Daarnaast zullen verschillende tools aangeboden worden. Deze tools zijn zowel analoog als digitaal. Deze tools kan je meteen gebruiken in je klas.

Voor deze workshop dien je een favoriet prent- of leesboek mee te nemen.
 

Wat is een school voor de toekomst
Workshop van: Woutertje van Leyden
Gegeven door: Leon Plomp
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Onderwijs is altijd onderhevig aan verandering, dat is een gegeven. Zo ook de maatschappij waar wij met onze leerlingen middenin staan. De Woutertje van Leyden is een jonge school die zich wil ontwikkelen tot een betekenisvolle onderwijsomgeving voor haar leerlingen. Wat heeft zo'n school nu nodig? Wie zijn de partners? In een groepsdiscussie aan de hand van recente onderwijskundige inzichten proberen we om adviezen te formuleren voor de toekomstige school.
 

Educatief Kindcentrum
Workshop van: Jenaplanschool de Dukdalf
Gegeven door: Henk Frenken
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Presentatie over het vormgeven van het Kindcentrum en discussie/ gesprek over visie op de noodzaak of niet van de ontwikkeling van een kindcentrum.
 

Habits of Mind voor het jonge kind
Gegeven door: Frum van Egmond
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Kritisch leren denken, nieuwsgierigheid prikkelen, hersenontwikkeling stimuleren, creatief denken en onderzoekend en ontdekkend leren: Allemaal mooie termen, maar hoe doe je dit? In deze workshop krijg je handvatten die je meteen kunt toepassen in je klas. Ook wordt een link gelegd naar taalontwikkeling en woordenschat.
 

Daag jezelf uit en heb plezier
Workshop van: obs Morskring
Gegeven door: Jan Diebels
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Mandala tekenen laat je kennismaken met jezelf. In kleur, lijn en vorm geef je uitdrukking aan je gevoel, je weten, je kracht.
Mandala tekenen is een mogelijkheid om te investeren in jezelf en toe te kijken hoe ver je jouw verdieping toe wilt laten in een innerlijke dialoog, veilig binnen de cirkel. Met deze ervaring kun je ook aan de slag met de kinderen in je klas.

 

Denk buiten je box
Workshop van: obs Woutertje Pieterse
Gegeven door: Eveline Timmermans en Mariëlle Rumph
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Design Thinking is een gestructureerde methode voor creatief denken. De aanpak is afkomstig uit creatieve en innovatieve omgevingen en blijkt uitermate geschikt om verfrissend en snel ontwerpen en onderzoeken te vertalen naar concrete resultaten. Het draagt bij aan samenwerken, creativiteit, probleem oplossen en vooral aan enorme motivatie en betrokkenheid bij leerlingen.In deze workshop doorlopen we in sneltreinvaart alle fasen van dit proces. Na afloop heb je de basisbeginselen onder de knie en kun je ermee aan de slag in je eigen onderwijs.

Deze workshop wordt gegeven i.s.m. LATO (Leidse Aanpak Talentontwikkeling).

Snappet, wat zijn de mogelijkheden
Workshop van: obs De Viersprong
Gegeven door: Anneke van der Berg, Margreet Mooij, Sanne Smit en Carla Crispijn
Locatie: obs De Viersprong

Hoe werkt Snappet! In de groepen 4 t/m 8 werken de leerlingen niet meer in schriften voor bepaalde vakken, maar op de tablet. De techniek differentieert op niveau en geeft veel mogelijkheden om het onderwijs aan te passen op de 21e eeuw. Nieuwsgierig, kom langs!
 

De leerkracht onderkent het danstalent
Workshop van: obs Lucas van Leyden
Gegeven door: Karin Pleij
Locatie: obs De Viersprong

In de gymzaal krijg je diverse werkvormen aangereikt, die gemakkelijk toepasbaar zijn om met je groep te dansen. Hoe kun je de expressiviteit van kinderen gebruiken om zich te kunnen laten gelden.

Moeilijk? Welnee, na deze workshop ga je met flink wat bagage terug en kun jezelf in je klas, in de speelzaal of in de gymzaal met de kinderen dansen. 

Uiteraard kunnen dit ook korte dansjes zijn als energizer na een vermoeiende rekenles. Als je deelneemt aan deze workshop is gemakkelijk zittende kleding gewenst.
 

Weten vraagt meer dan weten
Workshop van: Montessorischool Apollo
Gegeven door: Sascha Brasz
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

In de huidige tijd en met de maatschappelijke ontwikkelingen is het van belang dat in het onderwijs het 'leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn' in balans is en gelijkwaardig is. 

Hoe maak je dan als school de ontwikkeling van kinderen zichtbaar en hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is? Hoe kun je de brede talentontwikkeling van de kinderen in beeld brengen? Verschillende assessmentvormen en toetsen, kunnen zowel het persoonlijk leerproces als het resultaat in beeld brengen.

Sascha Brasz neemt je mee, via de doeldomeinen voor het onderwijs van Gert Biesta, naar voorbeelden uit de praktijk van de Montessorischool Apollo om te zien hoe je hier vorm aan kunt geven en wat dit kan betekenen voor je eigen school. Waarbij kinderen ruimte voor eigenheid krijgen, en meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.
 

Mijn juf is ook kinderboekenschrijver
Workshop van: Lorentzschool
Gegeven door: Anne-Margreet Matsuura
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

In de workshop "Mijn juf is ook kinderboekenschrijver" wil ik collega-leerkrachten een inkijkje geven in mijn leuke baan als schrijver en juf in één.

Ik zal het hebben over mijn werk als schrijver (ik zit bij uitgeverij Kluitman) en ook over mijn lees- en schrijfbevorderingsactiviteiten in de klas en op school (ik ben leescoördinator op de Lorentzschool). Ik hoop in de korte tijd van de workshop mensen op een net weer ándere manier naar lezen en schrijven te laten kijken.
 

Simpel Zen
Workshop van: Teldersschool
Gegeven door: Santje Couprie
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Hoe vaak roepen we niet: "Even Zen hoor"? Maar wat is Zen-meditatie nu eigenlijk en hoe doe je dat nu precies? In dit uur maak je kort kennis met de praktische Zen-meditatie.

Trek je makkelijk zittende kleding aan? Voor een zitkussen zorgen wij.
 

Kritische denkvaardigheden ontwikkelen door te kijken naar kunst
Workshop van: Lorentzschool, obs Meerpaal, obs Lucas van Leyden
Gegeven door: Josée Ebli en Corrie Koenen
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

In deze workshop gaan we aan de hand van drie vragen een gesprek aan over een kunstwerk. Er ontstaat een geanimeerd gesprek waarbij van tevoren niets vastligt, en er geen goed of fout is. Deze methode stimuleert het kritisch-analytisch denken, de esthetische ontwikkeling en dat we elkaars mening respecteren. Daarnaast zullen we ontdekken dat deze manier van kunst kijken aansluit bij nog veel meer verschillende leerdoelen in het onderwijs.
 

Ongekend Talent op de Hasselbraam
Workshop van: obsg De Hasselbraam
Gegeven door: Xandra Mahieu en Esther de Vos
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Op de Hasselbraam is ieder kind uniek met zijn of haar eigen talenten. Wij zien het als onze taak kinderen zoveel mogelijk te stimuleren hun talenten te ontwikkelen en ze hierin te begeleiden.

 

Curious Minds Unlimited
Gegeven door: Jan de Lange
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Op zoek naar de pracht talenten van jonge kinderen en hoe die te ontwikkelen. Deze workshop is een verdieping op de lezing die Jan de Lange in mei jl. hield bij Onderwijscafé op de Lorentzschool. Door nieuwsgierigheid te prikkelen en onderzoeken en ontdekken kinderen hun omgeving. Jan de Lange laat middels voorbeelden zien hoe je dat kunt doen.

 

Lesgeven met plezier
Workshop van: obsg De Hobbit

Gegeven door: Drs. Machteld Hillebrand
Locatie: Da Vinci, Kagerstraat

Een gezellige en ontspannen sfeer in de klas is een plezierige basis om les te geven. Dat lukt niet altijd en soms loopt het zelfs stroef omdat je strijd hebt met één of meerdere kinderen. Dit is niet nodig!

In deze presentatie krijg je aan de hand van de cognitieve psychologie inzicht in en begrip voor gedrag. In theorie leer je begrijpen waar het gedrag van kinderen vandaan komt en hoe je dit kunt beïnvloeden. Zodra je dit in praktijk kunt brengen, kan je vol zelfvertrouwen lesgeven met plezier.

 

 

 

 

ticket sales
 ticket sales