04 december 2017

09:30 - 10:00

Ontvangst en registratie

10:00 - 10:10

Opening door dagvoorzitter Hella Hueck

10:10 - 10:20

Welkom door Frederik Buijn, voorzitter Instituut Gak

10:20 - 10:50

Het sociale stelsel; illusie en realiteit van zelfredzaamheid
Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman

10:50 - 11:20

Pauze

11:20 - 12:15

Transformaties, wetenschap en praktijk. Hella Hueck in gesprek met:
- Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht RUG
- Bas ter Weel, algemeen directeur SEO economisch onderzoek
- Hélène Oppatja, gemeentesecretaris Wassenaar
- Ronald Venderbosch, directeur Participatie gemeente Amsterdam

12:15 - 13:15

Lunch met resultatenmarkt

13:15 - 14:30

Workshopronde 1

14:30 - 15:00

Pauze

15:00 - 16:15

Workshopronde 2

16:15 - 16:45

Bas Haring zijn reflectie op de thematiek van de dag

16:45 - 16:50

Afronding door dagvoorzitter Hella Hueck

16:50 - 17:30

Borrel

registratie software
 registratie software