aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Nieuwe methoden om afval gescheiden in te zamelen

Seminar: Nieuwe methoden om afval gescheiden in te zamelen
ir. Jan-Henk Welink
Mekelweg 2
2628 CD Delft
Nederland
015-278 9205
j.h.welink@tudelft.nl
www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl
vooraankondiging
 vooraankondiging