aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Nieuwe methoden om afval gescheiden in te zamelen

29 november 2017

12:30 - 13:00

Inloop met koffie en thee

13:00 - 13:10

Welkomstwoord door Jan-Henk Welink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

13:10 - 13:40

“Servicegericht inzamelen geeft veel social return”, door Pieter Reus, Onsburo

13:40 - 14:10

“Ervaringen uit de pilots beïnvloeding afvalscheidingsgedrag in de hoogbouw van enkele grote steden in NL”, door Addie Weenk, RWS

14:10 - 14:40

Pauze met koffie en thee

14:40 - 15:10

"Op weg naar de VANG-doelstellingen, nu ook in de randstad", door Simon van der Schouw, De Meerlanden

15:10 - 15:40

Reflectie met vragen uit de zaal.

15:40 - 18:00

Netwerkborrel

vooraankondiging
 vooraankondiging