aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Seminar: Nieuwe methoden om afval gescheiden in te zamelen

29 november 2017

12:30-13:00

Inloop met koffie en thee

13:00-13:10

Welkomstwoord door Jan-Henk Welink, Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

13:10-13:40

“Servicegericht inzamelen geeft veel social return”, door Pieter Reus, Onsburo

13:40-14:10

“Ervaringen uit de pilots beïnvloeding afvalscheidingsgedrag in de hoogbouw van enkele grote steden in NL”, door Addie Weenk, RWS

14:10-14:40

Pauze met koffie en thee

14:40-15:10

"Op weg naar de VANG-doelstellingen, nu ook in de randstad", door Simon van der Schouw, De Meerlanden

15:10-15:40

Reflectie met vragen uit de zaal.

15:40-18:00

Netwerkborrel

congress registration
 congress registration