Meer dan één miljoen christenen met een migratieverleden in Nederland. Waar komen deze gelovigen voor in ons 030 telefoongebied? Uit welke landen en culturen stammen zij? In welke talen houden zij hun kerkdiensten? Dit boek geeft het antwoord op deze vragen.

Korting Gids op 7 november 2017
De “Gids interculturele kerken Utrecht” gaat in de boekhandel € 10,-- kosten. Op 7 november is deze voor de helft van de prijs te koop: € 5,--

Toelichting op de gids
De gids bevat de belangrijkste gegevens van kerken, die we tot voor kort migrantenkerken noemden. Wij noemen hen nu liever interculturele kerken, omdat in hun bestaan zowel de Nederlandse cultuur als ook minimaal één andere cultuur belangrijk is. Veel kerken in deze categorie functioneren al lang in Nederland en zien de migratie niet (meer) als een hoofdzaak in hun bestaan. Nederland telt volgens de landelijke organisatie van interculturele kerken SKIN minstens 800.000 christenmigranten van niet-Europese origine. Wanneer de Europese christenmigranten erbij geteld worden, dan komt de Amerikaanse Pew Research zelfs tot 1,3 miljoen christenmigranten. De Vlaamse filosoof David Dessin schreef begin 2017 in ‘God is een vluchteling’ dat de verdergaande vergrijzing in de christelijke kerken in combinatie met een instroom van nieuwe religieuze groeperingen zelfs gaat zorgen voor een volledig nieuw christendom in de lage landen. Voorwaar een belangrijke reden om ook Utrecht in kaart te brengen. De variatie is enorm. De eerste migrantenkerken in ons land ontstonden in de 16e eeuw, de laatste zijn gisteren gesticht. Nederland heeft de laatste eeuwen grofweg vier migrantenstromen ontvangen. In de 16e eeuw vluchtten aanhangers van Calvijn vanuit België en Frankrijk naar ‘de Nederlanden’. Zij vormden de Waalse kerken. Een eeuw later weken Franse hugenoten uit naar ons land. In 1683 stichtten Schotse zeelui, kooplui en soldaten de Schotse lutherse kerk en Armeniërs de Armeense apostolische kerk en ruim een eeuw later stichtten Finse en Noorse zeelui zeemanskerken. Pal voor de Tweede Wereldoorlog richtten Indonesische protestanten de PERKI op. Na de Tweede Wereldoorlog kwam bij de dekolonisatie een tweede stroom migranten: Molukkers en andere Indonesiërs, Surinamers en Antillianen.

Een derde stroom bracht vanaf eind jaren zeventig mensen uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika naar ons land, vooral vluchtelingen, tegenwoordig ook uit het Midden-Oosten.
Een vierde stroom kwam op gang rond 2000 en bestaat voornamelijk uit arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Uit alle vier de stromingen zijn interculturele kerken ontstaan. Deze gids bevat 53 interculturele kerken. Het zijn in meerderheid protestantse kerken, 7 RK kerken en 7 uit de orthodoxe kerkenfamilie. De grote diversiteit aan culturele achtergrond is te merken aan de hoeveelheid verschillende talen waarin de kerkdiensten gehouden: 35 in totaal.
Met de gids komen interculturele kerken bij autochtone kerken, instellingen en overheid in beeld. En die kunnen hen dan bijvoorbeeld doorverwijzen. Omgekeerd bevat de gids informatie over
maatschappelijke en educatieve mogelijkheden om meer thuis te raken in Utrecht.
Vertrouwen tussen autochtone en interculturele kerken wordt hierdoor versterkt. De gids kan voor
kerken van diaconaal, pastoraal en oecumenisch belang zijn.

Diaconaal: Met de gids kunnen nieuwkomers en armen bij kerken die activiteiten in hun taal houden of hen willen steunen sterke schouders vinden.
Pastoraal: Nieuwkomers zoals vluchtelingen kunnen via de gids taal- en geloofsgenoten vinden.
Oecumenisch: Autochtone kerken kunnen via de gids contacten leggen met interculturele kerken in de buurt en kopers/huurders vinden voor hun leegstaande kerkgebouwen.
Kortom de redactie hoopt dat met deze gids verbindingen informatie wordt geboden, waardoor
leden van hetzelfde Lichaam van Christus elkaar beter tot hand en voet zijn.

symposiumregistratie
 symposiumregistratie