Door de rijksoverheid is besloten, ook in het nieuwe regeerakkoord,  dat de gebouwde omgeving in Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Dat betekent nogal wat voor de ruim 7 miljoen woningen die Nederland telt en dus ook voor de circa 114.000 woningen in Eindhoven. Net zoals in andere gemeenten wil Eindhoven gefaseerd en per buurt aardgasvrij worden. 

Welke buurten als eerste aan de beurt komen en met welke fysieke en sociaal-economische factoren we per buurt rekening moeten houden zijn vragen waarover we graag samen met u van gedachten willen wisselen, om vervolgens tot een eerste grove keuze van buurten te komen, waar de komende jaren de transitie naar aardgasloze verwarming onderzocht gaat worden en vorm zal gaan krijgen.

Daarnaast willen we door middel van het spel "Route naar een aardgasvrije wijk" van het Klimaatverbond met elkaar het proces ontwikkelen naar zo'n aardgasvrije stad; wat betekent dat, wie doet wat, wanneer, in welke volgorde, met wie samen, wat zijn de wederzijdse verwachtingen en kloppen die? We zullen daarvoor iedereen nodig hebben, van netbeheerder tot bewoner, van rijksoverheid tot gemeente-ambtenaar, van woningcorporatie tot huurdersorganisatie.

 

 

content voor je event
 content voor je event