Programma


Donderdag 14 december 2017

Locatie: Life Sciences & Health Hub, Rotterdam
 

12.30  

Love to meet you in person! Let's Innovate Healthcare!
Kerstlunch, Registratie & Netwerken

14.00  

Welkom
Thomas van Zijl, moderator

14.02   Welke EIT Health Living Labs zijn er?
Rian Rijnsburger
Programmamanager Medical Delta Living Labs
14.05   Introductie EIT Health Netwerk van Living Labs
Ferrie Förster
Wethouder Economie, Cultuur en Ruimtelijke Ordening
Gemeente Delft
14.15  

Living Labs – innoveren met eindgebruikers in real-life contexten
Dimitri Schuurman
Team lead User Research
imec.livinglabs

Deze presentatie licht bondig het 'Living Labs' innovatieconcept toe aan de hand van de basiskenmerken: co-creatie, exploratie en testing in het dagdagelijkse leven met actieve betrokkenheid van alle stakeholders. De meerwaarde van deze aanpak wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden.

14.35  

Pitches Living Labs
5 EIT Health Living Labs pitchen hun verhaal!

Voor de beschrijvingen zie: https://www.aanmelder.nl/97976/wiki/297755/living-labs

15.05  

Speed it up & FOCUS! Round tables
Met wie zit jij straks aan tafel? Check het online: Round Tables

Round table 1 - imec.livinglab (VOL)
Innoveren met gebruikers: verhoog je kansen op succesvolle marktintroductie!
Hoe kan je op een methodologisch verantwoorde manier samen met gebruikers en stakeholders je (digitale) gezondheidsinnovatie co-creëren en "in real-life" experimenteren? Hoe kom je tot een beloftevol business model op basis van een data-gedreven aanpak? Tijdens de ronde tafel geven een gebruikers- en business expert toelichting bij onze imec.livinglabs aanpak en methoden en ga je via interactieve oefeningen op maat van je innovatie zelf aan de slag. Door je te laten "proeven" van onze aanpak wordt al snel duidelijk of we voor jouw start-up, MKB of KMO iets kunnen betekenen. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!
De voertaal tijdens deze Ronde Tafel is ENGELS.

Begeleiders
Dimitri Schuurman, team lead User Research @ imec.livinglabs
Jonas Albert, researcher & project manager Digital Health @ imec-SMIT

Meer info: www.imec-int.com/livinglabs 

Round table 2 - Happy Aging (VOL)
Happy Aging is een community voor én door ouderen. Samen met bedrijven, zorgorganisaties, kennisinstellingen, beleidsmakers en (inter)nationale partners geven wij een stevige boost aan innovaties die leiden tot meer ondernemerschap en kwaliteitsvollere zorg. In onze unieke proeftuin stellen we de eindgebruiker centraal en ontwikkelen we allerlei innovatieve producten en diensten in co-creatie en testen we deze ook uit in ‘real life’.

We bieden bedrijven toegang tot ons gebruikerspanel (bestaande uit ouderen, zorgbehoevenden en hun mantelzorgers en zorgverleners), en zetten deze panels in voor co-creatie, gebruikerstesten en real life testings. Daarnaast bieden we ook toegang tot een breed expertennetwerk bestaande uit vertegenwoordigers van het beleid, onderzoek,zorgsector (eerste en tweede lijn) en bedrijven die een belangrijke rol kunnen spelen in de implementatie van de innovatie. Tijdens deze ronde tafel tonen we aan de hand van een aantal methodieken aan, hoe we te werk gaan!
 
Begeleiders
Katherine Nelissen, project manager @ Happy Aging
Judith Urlings, community manager @ Happy Aging

Meer info: www.happyaging.be
 

Round table 3 - InnovAGE
Het InnovAge netwerk biedt een breed ecosysteem waarbij samenwerkingsverbanden kunnen ontwikkeld worden in de hele zorg- en waardeketen. Het ecosysteem van de zorgproeftuin bestaat momenteel uit: ziekenhuizen en kennispartners, zorgorganisaties, overheidsinstellingen en een ondernemerskoepel.

InnovAge speelt in op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze zorgmaatschappij zoals vergrijzing, toename aan chronische ziekten en kwetsbaarheid. Het is belangrijk de zorg aan te passen en in te zetten op innovatie zodat onze zorg kwaliteitsvol en betaalbaar blijft. Door deze innovaties te ondersteunen moet het op lange termijn mogelijk zijn om personen met een complexe zorgvraag een betere levenskwaliteit te bezorgen en de zorg die ze nodig hebben toegankelijk, doelmatig, betaalbaar en aangepast aan hun noden en wensen te organiseren.

Begeleiders
Siegfried Jaecques (PhD, MSc Eng), Stuurgroeplid InnovAge; Coordinator KU Leuven Medical Technology Centre (LMTC) c/o KU Leuven, BMe Section.
Wolfgang Eberle, Stuurgroeplid InnovAge; Funded Program Manager Smart Health and NERF IMEC; Coordinator EIT Health IMEC.


Meer info: www.innovage.be 
 

Round table 4 - Medical Delta Living Lab ‘Rehabilitation Technology’
The Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology acts as a business partner in innovation of new products and services for any type of customer that aims to improve the rehabilitation practice. The Living Lab offers direct access to patients, frail elderly, health professionals and real-life test settings and owns expertise in user centered research, ranging from ideation to (early) health-technology assessment.

Begeleiders
Dr. Erwin de Vlugt, Coördinator Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology, Haagse Hogeschool / TU Delft
Dr. Christian Wallner, Programmacoördinator Onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven: Mens & Technologie, De Haagse Hogeschool

Meer info: www.medicaldeltalivinglabs.nl/living-labs/living-lab-rehabilitation-technology

Round table 5 - Medical Delta Living Lab ‘Care Robotics’
The Medical Delta Living Lab Care Robotics intends to accelerate market readiness of robotic innovations within a healthcare setting by offering a range of services supplied through a network of businesses, healthcare- and knowledge institutes. These stakeholders operate at different time frames within the  ‘build, measure, learn’ cycle.  Moving too slow is considered a huge risk for a startup whereas the institutionalized healthcare will avoid moving too fast. Can Living Labs assist in getting these different time frames in sync?

Begeleider
Dr. Cornelis van de Kamp
Coördinator Medical Delta Living Lab Care Robotics
TU Delft / 3mE

Meer info: www.medicaldeltalivinglabs.nl/living-labs/living-lab-care-robotics

16.05   Wrap up round tables door voorzitters
Thomas van Zijl
16.25  

It's a deal! Spread your wings into Europe!

Menno Kok - Directeur EIT Health België-Nederland
Thomas van Zijl - Moderator

16.30  

Cocktail Pitch Party met EIT Health Launch Lab!
Pitches & Drinks & Bites! 

Leer de innovatieve partners van het EIT Health netwerk kennen!

  • Deel je ideeën
  • Poster pitches
  • Meet the EIT Health Living Labs
  • Meet the EIT Health Launch Lab start ups
  • Meet the EIT Health partners
  • Deel jouw product ëdeeen met de EIT Health partners & Living Labs
     

 

webinar software
 webinar software