Living Labs


imec.livinglabs

imec is 's werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiecentrum op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. imec helpt innovators en ondernemers om de mogelijkheden van geavanceerde technologieën te verkennen, testen en valideren alsook bij hun groei in lokale en internationale markten. 

Via imec.livinglabs helpen we digitale gezondheidsinnovaties te verbeteren door (eind)gebruikers tijdens het ontwikkelingsproces actief te betrekken middels co-creatietechnieken en door vervolgens de gezondheidsinnovaties te testen in de echte leefomgeving van deze gebruikers. In onze data-driven proeftuinprojecten bieden we toegang tot gebruikerspanels, gebruikersonderzoek, prototyping support, business modeling support, interoperabiliteitslab, etc. 

Meer info: www.imec-int.com/livinglabs 

 

Happy Aging

Happy Aging is een community voor én door ouderen. Samen met bedrijven, zorgorganisaties, kennisinstellingen, beleidsmakers en (inter)nationale partners geven wij een stevige boost aan innovaties die leiden tot meer ondernemerschap en meer kwalitatieve zorg. In onze unieke proeftuin stellen we de eindgebruiker centraal en testen we allerlei producten en diensten in ‘real life’.

Meer info: www.happyaging.be

 

InnovAGE

Het InnovAge netwerk biedt een breed ecosysteem waarbij samenwerkingsverbanden kunnen ontwikkeld worden in de hele zorg- en waardeketen. Het ecosysteem van de zorgproeftuin bestaat momenteel uit: ziekenhuizen en kennispartners, zorgorganisaties, overheidsinstellingen en een ondernemerskoepel.

InnovAge speelt in op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze zorgmaatschappij zoals vergrijzing, toename aan chronische ziekten en kwetsbaarheid. Het is belangrijk de zorg aan te passen en in te zetten op innovatie zodat onze zorg kwaliteitsvol en betaalbaar blijft.

Door deze innovaties te ondersteunen moet het op lange termijn mogelijk zijn om personen met een complexe zorgvraag een betere levenskwaliteit te bezorgen en de zorg die ze nodig hebben toegankelijk, doelmatig, betaalbaar en aangepast aan hun noden en wensen te organiseren.

Meer info: www.innovage.be 

 

Medical Delta Living Lab ‘Rehabilitation Technology’

Binnen het Living Lab ontwikkelen bedrijven, revalidatiecentra en eindgebruikers, in co-creatie, innovaties die bijdragen aan intensieve (thuis)revalidatie waardoor mobiliteit, en daardoor onafhankelijkheid, van patiënten wordt bespoedigd en vergroot.

- Robotica, sensortechnologie en e-Revalidatie ter verbetering van lichaamsfuncties
- Ontwikkeling innovaties voor intensieve (thuis)revalidatie
- Verbetering mobiliteit en zelfredzaamheid patiënt
- Bevordering snellere transitie revalidatiecentrum/ziekenhuis naar huis

Meer info: www.medicaldeltalivinglabs.nl/living-labs/living-lab-rehabilitation-technology
 

Medical Delta Living Lab ‘Care Robotics’

Binnen het Living Lab worden robotica producten (bijv. slimme rollator, thuishulp-robot) ontwikkeld en gevalideerd in de praktijk (zorgverblijf, eigen huis) om mensen langer zelfstandig thuis te laten leven.

- Ouderen met cognitieve of fysieke beperkingen
- Verbetering zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en zelfstandig wonen
- Verbetering thuiszorg en institutionele zorg
- Real-life test- en implementatie faciliteiten binnen verpleeg- en (thuis)zorginstellingen

Meer info: www.medicaldeltalivinglabs.nl/living-labs/living-lab-care-robotics

webinar software
 webinar software