Doelgroep

Iedere zorgprofessional die te maken krijgt met vermoedens van kindermishandeling, seksueel misbruik en/of dierenmishandeling in het bijzonder:  kinderartsen, huisartsen, vertrouwensartsen, jeugdartsen, artsen M&G, forensisch artsen, SEH-artsen, klinisch psychologen, dierenartsen maar ook beroepsgroepen als aandachtsfunctionarissen kindermishandeling etc.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren