Accreditatie

Aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (5 punten)
  • Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (5 punten)
  • Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (5,5 punten)
  • Nederlands Huisartsen Genootschap (5 punten)
  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (5 punten)
  • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (6 punten)
  • Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (1,5 punt)
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren