Informatie- en Inspiratie dag NVP

Genodigden:

 • Ledenraad, bestuur, commissieleden en vertegenwoordigers van het panel
  opleidelingen en startende psychotherapeuten van de NVP
 • Bestuur en redactie Tijdschrift voor Psychotherapie
 • Voorzitters en directeuren van de specialistische psychotherapieverenigingen
 • Voorzitters/directeuren van LVVP,  NVGzP en NIP
 • Voorzitter afdeling Psychotherapie NVvP
 • Hoofdopleiders psychotherapie
 • Vertegenwoordigers NVP in gremia FGzPt
 • Bestuurders en experts namens NVP
 • Directie P3NL

Doel en uitgangspunten

Zoals ieder jaar gaan we er bij deze besloten dag van uit, dat  dat de toekomst van de psychotherapie gebaat is bij goede samenwerking van alle geledingen binnen en buiten de NVP en bij een gedeeld gedachtegoed met voldoende draagvlak ten aanzien van de belangrijkste actuele thema’s.

Daarom is het doel van deze dag: stilstaan bij de huidige ontwikkelingen, zowel extern (politiek) als intern (organisatorisch), en van daaruit gezamenlijk nadenken over onze koers als NVP.  Het ggz-veld is nog steeds sterk in beweging.

Goede informatie is een voorwaarde om draagvlak te ontwikkelen en eendrachtig een route uit te kunnen stippelen, een doel voor ogen te houden en onderlinge meningsverschillen te overbruggen. De dag heeft dus  een informatief en reflectief karakter waarbij discussie en gedachtenuitwisseling van belang zijn.

Online inschrijfformulier

Wij nodigen u graag uit om u aan te melden via het digitale aanmeldformulier.

 

draaiboeksoftware
 draaiboeksoftware