02 februari 2018

09:30 - 10:00

Welkom met koffie

10:00 - 10:05

Opening door (dag)voorzitter Nel Draijer

10:05 - 10:50

'Het klopt wel maar het deugt niet'. De maatschappelijke moraal in het nauw' - Stevo Akkerman

10:50 - 11:05

PAUZE

11:05 - 11:50

De Herstelbeweging en de verhouding tot de psychotherapie - Jim van Os

11:50 - 12:30

Vragen en discussie n.a.v. ochtenprogramma

12:30 - 13:15

LUNCH

13:15 - 13:20

Opening middagprogramma - Nel Draijer

13:20 - 14:00

Bekostiging van de curatieve ggz - Hink-Jan Oosterveld en Cora Kreft van de Algemene Rekenkamer

14:00 - 14:30

Vragen en discussie

14:30 - 14:45

PAUZE

14:45 - 15:30

Over de toekomst van de psychotherapie:
Theo Ingenhoven in gesprek met Agnes Scholing, Sjoerd Colijn en Maurits Nijs

15:30 - 16:00

Discussie, blik op de toekomst

16:00

Borrel

avg en evenementen
 avg en evenementen