• Stevo Akkerman is columnist en redacteur van dagblad Trouw. Hij is auteur van ‘Het klopt wel maar het deugt niet. De maatschappelijke moraal in het nauw’.
  • Sjoerd Colijn is hoofdopleider psychotherapie bij de RINO Groep.
  • Nel Draijer is voorzitter van de NVP.
  • Cora Kreft  is lid van het onderzoeksteam van het onderzoek naar de bekostiging van de curatieve ggz van de Algemene Rekenkamer.
  • Theo Ingenhoven is bestuurslid NVP.
  • Maurits Nijs is psychiater en verbonden aan het Onderwijsbureau van de NVvP.
  • Hink-Jan Oosterveld is projectleider van het onderzoek naar de bekostiging van de curatieve ggz van de Algemene Rekenkamer.
  • Jim van Os is hoogleraar in de psychiatrie; meer specifiek in de psychiatrische epidemiologie. Hij is medisch manager van de divisie hersenen van het UMC Utrecht.
  • Agnes Scholing is hoofdopleider psychotherapie bij de RINO Zuid.
avg en evenementen
 avg en evenementen