Lichaamstaal trainingen

ELN, de enige in Nederland voor geaccrediteerde scholing

Body Language & non verbal communication

 

Waarom is lichaamstaal zo belangrijk en hoe lees je lichaamstaal?

Beveiligers, jeugdzorgmedewerkers, (communicatie-)adviseurs, docenten, politie en juristen, iedereen onderkent het belang van lichaamstaal in de communicatie, maar waar moet je op letten?

Lichaamstaal is naast onze woorden veruit de belangrijkste manier waarop we ons uiten, ook al hebben we geen idee wat ons lichaam de ander 'vertelt'. De hele dag 'spreekt' ons lichaam en reageren mensen op elkaars non verbale signalen. We doen ons best om goed over te komen, maar lichaamstaal kun je niet sturen: het is er al vóór je het doorhebt.

Body Language & Bodysystemics  

Met de methode bodysystemics stappen we in de wereld van non verbale communicatie. Deze heldere methode geeft je de tools te begrijpen wat iemand bedoelt maar (soms) niet hardop zegt. Lichaamstaal is de direkte vertaling van gedachten die door bewegingen concrete informatie wordt.

Het hoofd, houding, handen, benen; elk lichaamsdeel heeft  specieke eigenschappen met idem boodschap. Zo krab je je op het achterhoofd als je het niet meer weet, op je schouder als het je te veel wordt of aan je kin als je peinst. De methodiek leert je te anticiperen en vragen te definieren zodra je weet wat van belang is als het gaat om non verbale communicatie.

ELN maakt gebruik van wetenschappelijke disciplines om de lesstof te onderbouwen (communicatie-/neurowetenschappen, psychologie, gedrags- en bewegings-leer). 

Laat je niets wijsmaken! Kies geaccrediteerd onderwijs.

Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland (ELN) voldoet aan de criteria voor accreditatie die nodig is om de wettelijke  kwaliteitseisen voor professionals te waarborgen. 

Cursusaanbod 

De masterclass of ééndaags seminar biedt je de basiskennis en praktische informatie om lichaamstaal te kunnen interpreteren aan de hand van heldere criteria. Deze cursussen worden doorgaans elke maand gegeven (data). PE-punten CRKBO / SKJ 200074 (8,5 pt)

De ELN-opleiding duurt gemiddeld twee jaar en is zeer uitgebreid en van hoogstaand niveau. De lesmodules worden om de maand gegeven om de cursist tijd te geven de lesstof te integreren en in de praktijk te toetsen. Lesmodules beslaan twee aaneengesloten dagen en geven gedetailleerde informatie over specifieke onderwerpen, wetenschappelijk onderbouwd. De opleiding wordt middels BSM/ELN eindexamen afgesloten. (SKJ19959: 336 punten) 

Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland 

 

evenement managen
 evenement managen