Invitational Consortium Sportgeneeskunde 1 februari 2018

Invitational Consortium Sportgeneeskunde 1 februari 2018

Consortium Sportgeneeskunde 01-02-2018

 

Nu de Kennisagenda Sportgeneeskunde is afgerond kunnen wij als sportgeneeskunde gebruik gaan maken van subsidies die speciaal beschikbaar worden gesteld voor het uitvoeren van  wetenschappelijk onderzoek voortkomend uit kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen.

Consortium Sportgeneeskunde

Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van deze subsidies is dat de wetenschappelijke vereniging betrokken is bij de subsidieaanvragen. Omdat andere wetenschappelijke verenigingen al meer ervaring hebben op dit gebied, hebben we als VSG gekeken hoe zij dit hebben aangepakt. Een aantal wetenschappelijke verenigingen heeft een ‘Consortium’ ingericht. Dit is een netwerk waarin medisch specialisten en onderzoekers samenwerken op het gebied van het opstellen en indienen van subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek passend binnen de kennisagenda en het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. De VSG is ervan overtuigd dat de inrichting van een dergelijk Consortium ook voor de sportgeneeskunde een meerwaarde kan hebben.

Informatiebijeenkomst 1 februari 2018

Eind dit jaar ontvangt de VSG meer informatie over de subsidiemogelijkheden, -voorwaarden en deadlines. Wij hebben van andere wetenschappelijke verenigingen begrepen dat de eerste deadline meestal vrij kort volgt op het bekend worden van de subsidievoorwaarden. Daarom wil de VSG op korte termijn met alle geïnteresseerde sportartsen discussiëren over de ideeën en mogelijkheden voor de inrichting van een Consortium Sportgeneeskunde en hen informeren over de subsidiemogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit willen wij doen op donderdagavond 1 februari a.s., aanvang 19.00 uur in Bilthoven. U bent van harte welkom en mag ook de personen waarmee u nauw samenwerkt op het gebied van onderzoek als gasten voor deze bijeenkomst uitnodigen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op deze website. Wilt u iemand meenemen, dan kunt u deze persoon via hetzelfde formulieren toevoegen. Op het aanmeldformulier dient u tevens aan te geven naar welke onderwerpen uit de Kennisagenda Sportgeneeskunde uw interesse, voorkeuren en/of mogelijkheden uitgaan t.a.v. het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

jouw online aanmeldformulier
 jouw online aanmeldformulier