Gebruikersmiddag open data CBS

Op donderdag 29 maart 2018 organiseert CBS voor de vijfde keer een gebruikers middag open data. Doel van de jaarlijkse gebruikersmiddag is om een ontmoetingsplek te creëren om contacten te leggen die leiden tot kennisuitwisseling.

Tijdens deze bijeenkomst worden gebruikers van de open data van CBS geïnformeerd over ontwikkelingen die van invloed zijn op CBS open data.  

Tevens is er op de dag ruime gelegenheid voor interactie, het uitwisselen van ervaringen, tips, ervaringen, ideeën en voor het stellen van vragen. CBS kan hier rekening mee houden bij toekomstige ontwikkelingen.

Kortom: op de gebruikersmiddag open data CBS raak je geïnspireerd en kun je een bijdrage leveren om open data van het CBS te optimaliseren.

Voor wie?
Onze bijeenkomst is interessant voor iedereen die professioneel of uit interesse bezig is met CBS data. 

Vragen & informatie
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met Dennis Ramondt: d.ramondt@cbs.nl