Conferentie 'De positie van de verdediging in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering'

Conferentie 'De positie van de verdediging in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering'