Sinds 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) van kracht. Volgens de Wkkgz is het verplicht om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te stellen om klachten van cliënten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. De nieuwe wet verplicht daarnaast de aansluiting bij een geschillencommissie die naast klachten, ook claims kan afhandelen.  Voor het kwaliteitsstatuut moet u aangeven van welke klachtenregeling u gebruik wilt maken.


Vrijgevestigde leden van de NVP vallen automatisch onder de klachtenregeling van de NVP en kunnen gebruikmaken van klachtencommissie en klachtenfunctionaris van de NVP, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden en u voldoet aan de eisen van de Wkggz. Daarnaast is aansluiting bij een geschillencommissie een wettelijke vereiste voor alle zelfstandig gevestigde zorgverleners.


De Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ praktijken is door de NVP in samenwerking met de LVVP en de NVvP opgericht voor vrijgevestigde BIG-geregistreerde professionals in de GGz. Als u gebruik wilt maken van deze geschillencommissie dient u zich hiervoor aan te melden via onderstaand formulier. De regelgeving vereist dat degenen die zich hierbij aansluiten op naam worden vermeld. Wij hebben voor uw aanmelding de actuele praktijkgegevens nodig. U kunt uw gegevens hieronder invullen en vervolgens klikt u op ‘aanmelden’. Wij zullen uw aanmelding doorgeven aan de geschillencommissie.

aanwezigheidsregistratie
 aanwezigheidsregistratie