Talent ontdekken en ontwikkelen!
Conferentie 6 juni 2018

Wat heb jij eraan?

Tijdens deze conferentie word je geïnspireerd door boeiende sprekers die verschillende kanten van talent en talentontwikkeling belichten. Je hebt met collega's gewerkt aan je eigen onderwijs. En je hebt de kans je netwerk te vergroten.

Deze conferentie vormt een afsluiting en een nieuw begin. De afsluiting van het internationale Erasmus+ programma Talent Education, het begin van De Leidse Aanpak 2.0.

De afgelopen drie jaar hebben we ons met lokale en internationale partners verdiept in het vinden en verder ontwikkelen van talent. Het ging daarbij vaak, maar niet alleen, om cognitief talent of ontwikkelingsvoorsprong. In drie jaar tijd hebben we veel ervaring opgedaan en zijn we erachter gekomen dat veel van de elementen die goed zijn voor cognitief talent, ook belangrijk zijn voor ander talent. 

De Leidse Aanpak bevindt zich in de transitie naar een bredere opvatting van Talent.Keynote spreker  Farid Tabarki - oprichter-directeur van Studio Zeitgeist, schrijver van het boek "The End of the Middle" neemt ons mee in de gedachtengang. Hoe komen we van een maatschappij gericht op welvaart naar een maatschappij gericht op welzijn? En welke waarde wil jij daaraan toevoegen?

Voor wie?

Dit congres is interessant voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs. In het bijzonder voor pedagogisch medewerkers van voorschoolse educatie, leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en voor beleidsmakers, bestuurders en directeuren.