15 februari 2018

09:30 - 10:00

Ontvangst met koffie en thee

10:00 - 10:10

Opening en welkom

Theo van Vugt
Hoofdredacteur
Cobouw

10:10 - 10:50

KEYNOTE
Material Matters - Het alternatief voor onze roofbouwmaatschappij

Thomas Rau
Architect / eigenaar
RAU B.V.

11:00 - 11:40

Sessie 1a - In gesprek met drie woningcorporaties
Sessie 1b - Het circulair aanbestedingsproces binnen de overheid
Sessie 1c - Nieuwe businessmodellen voor de aannemer