U kunt kiezen uit zeven workshops.

Op het aanmeldingsformulier maakt u uw keuze door een van de workshops aan te vinken. Wanneer de workshop vol is, staat dit vermeld.

 

Workshop 1

Van struikelblok tot gesprekspartner

In deze workshop gaat het over het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen (zoals LGBTIQ en SGVB) met religieuze leiders.

Spreker

Steven Suleeman uit Indonesië, docent Theologische Universiteit en actief voor LGBT, zal zijn ervaringen met ons delen.

Organisatie

Elise Kant  (ICCO & Kerk in Actie)

Anke Plange - van Wel, Thematic specialist and Coordinator Basic Health & HIV program, (ICCO alliance)

 

Workshop 2 

Religie in de politieke arena: ervaringen met religieuze actoren in lobby en dialoog

Diverse stakeholders ervaren dat bestaande lobbystrategieën niet (altijd) effectief zijn in het omgaan met religieuze actoren in politieke settings. De vraag is dan ook hoe de patstelling kan worden doorbroken? Hoe kunnen meer constructieve vormen van gesprek ontstaan met respect voor dat wat voor verschillende partijen ‘heilig’ is? Een beter begrip van hoe religieuze actoren denken, welke taal zij spreken en hoe zij opereren is van belang.

In deze workshop verkennen we en duiden we de ervaringen rondom:

  1. de rollen die religieuze stakeholders spelen in debatten over klimaat en over gender en seksualiteit.
  2. de rollen van beleidsmakers/ adviseurs en progressieve NGOs spelen in het gesprek.
  3. de mogelijkheden tot dialoog in politieke context.

Tijdens de workshop gaan we op een interactieve manier aan de slag met het verkennen van deze vragen.

Sprekers

Jaime de Bourbon Parma, Ambassadeur bij de Heilige Stoel

Hilde Kroes  BUZA, lobby rondom SRGR

Joanne van der Schee, lobbyist Prisma 

Facilitators

Brenda Bartelink (inhoudelijk)

Ingeberte Uitslag (methodisch)

Organisatie

Joanne van der Schee (PRISMA)

Brenda Bartelink (Kennis Centrum Religie en Ontwikkeling)

 

Workshop 3

Voorbereiding op rampen via religieuze plaatsen in Indonesië

Bij een ramp wenden mensen zich vaak als eerste tot hun moskee, kerk of tempel. Toch worden deze religieuze plaatsen nog nauwelijks betrokken bij de voorbereiding op rampen. Islamic Relief deed onderzoek naar de mogelijkheden in Indonesië en voert daar, in samenwerking met CORDAID, een pilot project uit. In deze workshop delen we onze ervaringen tot op heden. Deelnemers worden uitgenodigd om actief mee te denken over de meerwaarde en risico’s van dit concept.

 

Organisatie

Ruth Jansen (Islamic Relief Nederland)

Jan Nielen en Kirsten Smeets (CORDAID)

 

Workshop 4

Terug naar het paradijs: de noodzaak van duurzame productie en consumptie
 
In deze workshop onderzoeken we hoe religie ons kan inspireren om duurzame productie te stimuleren, maar ook om ons eigen consumptiegedrag te verduurzamen. 
 
Spreker
Dr. H.F. (Henk) Massink promoveerde in 2013 op een studie over het concept duurzaamheid’.
 

Organisatie

Stineke Oenema (ICCO)

Evert Jan Brouwer (Woord en Daad)

 

Workshop 5

Religieuze kernwaarden, 'Leven-lang Leren' en sociale verandering

Workshop over zin en onzin, kansen en valkuilen als het gaat om onderwijs & religie in relatie tot ontwikkeling van individu en samenleving.

Organisatie

Dik Verboom & Ron Rijnbende (Edukans)

 

Workshop 6 

Religie als resource voor deradicalisering.

In een brede strook landen waar moslims een meerderheid vormen (van Senegal tot Indonesie) spelen radicalisering en religieus geweld een promintente rol. Dat laat ook het Westen niet onberoerd.

Stelling: "Alleen als overheden en faith-bases organisaties elkaar als partners weten te vinden zijn duurzame oplossingen voor religieus gelegitimeerd geweld denkbaar". 

De workshop wordt een oefening in omdenken, van een seculier naar een interreligieus discours voor maatschappelijke verandering. Het gaat daarbij niet alleen om de analyse: deelnemers worden uitgedaagd om bovendien input te geven voor onze gedeelde agenda in de komende jaren.

Resources persons: Dhr. Mostapha Bouchalikh (Directeur Islamic Relief Nederland) en Dhr. Feije Duim (programma medewerker Kerk in Actie)

Leiding en organisatie: Gonda de Haan (Kerk in Actie / ICCO Coöperatie)

 

 

Workshop 7

Interactie met Musimbi Kanyoro

Doel van deze workshop: ervaringen uitwisselen, frustraties delen en praktijksituaties voorleggen aan keynote speaker Musimbi Kanyoro.

Spreker

Musimbi Kanyoro

Organisatie en Facilitator

Henk Jochemsen (Prisma)

 

 

content voor je event
 content voor je event