Geachte mevrouw, heer, 

Zet religie mensen aan tot bijvoorbeeld geweld en discriminatie? Of speelt religie juist een sleutelrol voor ontwikkeling en sociale verandering? Wij nodigen u van harte uit om hier met ons over in debat te gaan tijdens de conferentie ‘De antenne op scherp’ op 9 juni.

Hoofdsprekers zijn: prins Jaime de Bourbon de Parme, de Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel (Vaticaan), en Musimbi Kanyoro, Keniaanse mensenrechtenadvocaat en voorzitter van het Global Fund for Women, internationaal bekend voorvechter voor gezondheid, ontwikkeling en mensenrechten voor vrouwen, meisjes en minderheden.

 

Het heersende beeld is dat religie benauwende voorschriften oplegt en mensen aanzet tot onverdraagzaamheid en geweld. Soms blijkt dat realiteit, kijk naar oorlogen uit naam van een religie of de beperkte vrijheid voor vrouwen in sommige culturen.

Maar religie kan juist ook een positief en langdurig effect hebben op diezelfde terreinen. Als het gaat om vrede en veiligheid motiveert religie mensen bijvoorbeeld om zich te verzoenen. En religieuze leiders kunnen het gesprek over de positie van vrouwen aanzwengelen en hiermee een grote groep mensen bereiken.

De meerderheid van de wereldbevolking noemt zichzelf aanhanger van een religie. Binnen

ontwikkelingssamenwerking is het dus relevant om hier een antenne voor te hebben, ook voor wie zelf niet gelooft in een hogere macht.

Doel van de conferentie is om de antenne voor religie scherp te stellen. Ook is het doel om te laten zien op welke manier (lokale) religieuze leiders kunnen bijdragen aan positieve en duurzame sociale verandering.

Er zijn workshops op het gebied van onderwijs, voedselzekerheid, seksueel geweld, Islamic Relief en noodhulp, dialoog tussen moslims en christenen, lobby bij EU en VN.

 

We zouden uw deelname aan de conferentie erg op prijs stellen! Bij aanmelding tot en met 11 mei bedragen de kosten € 45, daarna € 60.

Tijdstip en plaats: dinsdag 9 juni, 10 – 16 uur, 7AM Buitenhof 47, 2513 AH  Den Haag

U kunt zich aanmelden via www.aanmelder.nl/9juni.

 

We hopen u te ontmoeten op 9 juni!

 

Vriendelijke groet,

 

Brenda Bartelink, Kenniscentrum Religie & Ontwikkeling

Evert Jan Hazeleger, Kerk in Actie

Henk Jochemsen, Prisma

Elise Kant, ICCO & Kerk in Actie

Joanne van der Schee, Prisma

ticketregistratie
 ticketregistratie