Concept minorbeurs 2019

Ook dit jaar is door de directietafel besloten dat de minorbeurs plaats vindt op locatie Musumpark.

Op locatie Museumpark hebben we de beschikking tot een groot aantal lokalen en de grote centrale ruimtes. Het is de bedoeling om per minor(+) een eigen lokaal in te richten. Dit lokaal kun je gebruiken zoals je zelf wenst, dus voor voorlichtingsrondes, inloopspreekuur, expositieruimte etc. Indien gewenst kun je het lokaal ook delen met één of meer minors(+) die op elkaar aansluiten. Op het aanmeldformulier kun je aangeven of je hier gebruik van wilt maken en op welke manier.

Daarnaast is er in de centrale ruimtes (restaurant, atrium etc.) ruimte voor stands. Als je geen behoefte hebt aan een lokaal, kun je een stand reserveren om voorlichting te geven. Ook dit kun je aangeven op het aanmeldformulier.

Het is in principe niet mogelijk om én een stand én een lokaal te gebruiken, omdat daar niet voldoende ruimte voor is op de locatie. Wil je toch graag een stand én een lokaal gebruiken, geef dit dan aan op het aanmeldformulier. Als we alle aanvragen binnen hebben, kunnen we kijken in hoeverre we kunnen voorzien in de vraag. We garanderen dus niet dat je dan ook een lokaal én een stand krijgt. Dat hoor je dan later nog.


Gewijzigde eindtijd

Omdat het laatste uur tussen 18.00 en 19.00 uur altijd heel rustig was, hebben we meerdere verzoeken gekregen de beurs eerder te eindigen. Dit jaar is de beurs dus van 15.00 tot 18.00 uur.


Doelgroep en doel van de beurs

De doelgroep voor de beurs zijn de derdejaars studenten die door de opleiding minorwaardig worden bevonden. Met de beurs willen wij deze studenten hulp bieden tijdens hun oriëntatieproces naar de juiste minor(+). De beurs is een aanvulling op de minorwebsite en de filmpjes.


Verwachte opkomst

Wij verwachten ongeveer 2000 studenten. Dit is een schatting op basis van de opkomst van vorig jaar.


Registratie studenten

Voor ons inzicht in bezoekersaantallen en herkomst van de studenten wordt aan hen gevraagd hun studentenpas mee te nemen, bij binnenkomst wordt deze gescand. De studenten ontvangen bij de ontvangst ook een consumptiebon en het programma.


Catering

Omdat de beurs een uur eerder stopt, om 18.00 uur, is er geen avondmaaltijd meer. Wel zorgen we voor een drankje en een snack tijdens de beurs.

 

Planning

19 november Start aanmelding minors(+) voor minorbeurs door de instituten
7 december Einde aanmelding minors(+) voor minorbeurs
8 januari Minorwebsite gereed
16 januari Eerste uitnodiging minorbeurs aan studenten via e-mail
30 januari Herinnering uitnodiging minorbeurs aan studenten via e-mail
30 januari Laatste instructies voor de minorcontactpersonen
6 februari Minorbeurs 2019 Museumpark 15.00 - 18.00 uur
7 februari Start inschrijving minors(+) Osiris
7 februari Evaluatie minorbeurs onder studenten via e-mail
19 maart Einde inschrijving minors(+) Osiris
medio maart Terugkoppeling evaluatie aan instituten