Aan tafel met: Pact voor de ouderenzorg

Aan tafel met: Pact voor de ouderenzorg

28 maart 2019

12:00 - 12:30

Registratie en ontvangst

12:30 - 13:30

Ontmoeten: Lunch aan ronde tafels met gezamenlijk vraagstuk

Inleiding door dagvoorzitter Janny van der Heijden

13:30 - 14:30

Inspireren: Marktplein met Pact-initiatieven op voeding

14:30 - 15:00

Plenair: minister van VWS, Hugo de Jonge

Terugkijken en in gesprek met een concreet voorbeeld

15:00 - 15:15

Pauze

15:15 - 16:15

Verbinden: workshopronde

16:15 - 17:00

Afsluiting met een drankje