Actief opdrachtgeverschap: hoe werk ik optimaal samen met de Belastingdienst/Toeslagen?
 

Heb je in je dossiers te maken met de Belastingdienst en/of Toeslagen en ben je benieuwd naar hoe je meer uit deze samenwerking kunt halen? Of zit je vooral met vragen over hoe de Belastingdienst en Toeslagen werken en wil je scherper krijgen hoe je je rol als opdrachtgever kunt invullen?

Kom dan donderdag 13 oktober naar de kennisbijeenkomst ‘Actief opdrachtgeverschap’. Op deze middag focussen we op de samenwerking tussen het Ministerie van SZW als opdrachtgever en de Belastingdienst en Toeslagen als opdrachtnemer. Dit is enkel een fysieke bijeenkomst.

Aan bod komt onder meer:

  • Hoe actief opdrachtgeverschap je kan helpen meer grip en invloed te hebben op besluitvorming over de uitvoering van jouw beleidsdossier.
  • Op welke manier je meer zicht kan krijgen op de uitvoer en naleving van jouw beleidsdossier.
  • De rolinvulling van het Ministerie van SZW als opdrachtgever en wat het coördinatiepunt opdrachtgeverschap Belastingdienst & Toeslagen (directie SV) voor je kan betekenen.
  • Verdieping op de rolverdeling op verschillende beleidsthema’s en de portfolio van de Belastingdienst & Toeslagen in verschillende deelsessies.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.