In het kort
Deze scholing leert iedere zorgverlener hoe je op passende wijze bij iedere roker het rookgedrag bespreekbaar maakt. De inhoud is vooral gericht op het eerste gedeelte van het stopproces: adviseren en motiveren tot stoppen.
Onderwerpen:

 • Rookgedrag bespreken: wat zeggen de richtlijnen? En hoe gaat het in de praktijk?
 • Verwijzen naar een stoppen met roken coach: hoe en waarom
 • Motiveren tot stoppen én volhouden

Het is overigens géén basiscursus Motiverende Gesprekvoering. Deze scholing bevat wel een aantal gesprektechnieken, die daar onderdeel van zijn.

Voor wie
Alle zorgverleners dienen conform de richtlijn tabaksverslaving (2016) en de Zorgstandaard Tabaksverslaving (2019) regelmatig het rookgedrag met rokers te bespreken en een stopadvies te geven. Deze basisscholing is geschikt voor alle zorgprofessionals, die kort en krachtig een roker willen motiveren en adviseren om te kiezen voor een rookvrij leven. Van huisarts, praktijkondersteuner en verpleegkundige tot fysiotherapeut, verloskundige, gynaecoloog en andere zorgverleners. 
 

Leerdoelen
De deelnemer (onderdeel Adviseren)

 • Weet welke richtlijnen en afspraken er zijn over de stoppen met roken zorg in Nederland en kan deze vinden
 • Beseft dat iedere zorgverlener, waaronder de deelnemer zelf, een taak heeft binnen de stoppen met roken zorg
 • Heeft praktische handvatten en tips hoe het gesprek aan te gaan met de roker en een goed stopadvies te geven

De deelnemer (onderdeel Verwijzen)

 • Kent de mogelijkheden om te verwijzen naar een stoppen met roken coach
 • Beseft dat intensievere begeleiding de kans op succes flink hoger maakt
 • Is zich bewust van de eigen rol binnen het stoppen met roken proces tijdens en na het verwijzen

De deelnemer (onderdeel Motiveren tot stoppen)

 • Weet welke richtlijnen en afspraken er zijn over deze stap binnen de stoppen me roken zorg in Nederland en kan deze vinden
 • Beseft dat motiveren een doorlopend proces is waarbij uitlokken van verandertaal werkt
 • Krijgt praktische handvatten en tips hoe verandertaal te herkennen en uit te lokken

Accreditatie
Al onze bij- en nascholingen zijn geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, de NVvPO en de V&VN met 3 punten.

Attentie
Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd

€ 50,00

Totaal: € 50,00

congressoftware
 congressoftware