Aegon Asset Management Beleggingsseminar

Aegon Asset Management Beleggingsseminar

 

 1. Aftopping pensioengevend salaris op €100.000 per 01-01-2015 
  • Leer in deze workshop wat het inhoud en wat mogelijke oplossingen voor compensatie zijn voor werkgevers,  pensioenfondsen en individuele deelnemers.      
 2. Nieuw!! Aegon Persoonlijk Pensioen 
  • Het pensioeninkomen bestaat straks voor een steeds grotere groep Nederlanders uit collectieve én individuele oplossingen. Leer in deze workshop hoe Aegon de verschillende pensioenpijlers naadloos op elkaar laat aansluiten vanaf 2015 zodat klanten zelf kunnen kiezen. Persoonlijk pensioen (pensioenthema)
 3. Beleggen in ABS en Nederlandse Hypotheken 
  • In de zoektocht naar rendement kunnen ofwel meer complexe strategieën als Asset Backed Securities (ABS) of meer illiquide strategieën als Nederlandse hypotheken een oplossingen bieden. Dit zijn asset classes die momenteel een aantrekkelijke yield bieden tegen een relatief laag risico. Tijdens deze sessie vertellen we alle ins en outs over deze interessante asset classes.
 4. Search for yield via een dynamische fixed income allocation strategy
  • Op basis van onze kennis en ervaring met asset allocatie en vastrentende beleggingen, ontwikkelt Aegon Asset Management een fixed income allocation oplossing die we optimaliseren voor de nieuwe FTK buffervereisten. In deze sessie leggen we uit hoe we tot een optimale oplossing voor onze klanten komen.
 5. Uw renterisico onder controle
  • Het renterisico is ongetwijfeld een van de meest belangrijke risicofactoren bij pensioenbeleggen. Om die reden heeft Aegon Asset Management voor kleinere tot middelgrote pensioenfondsen een nieuw fonds gelanceerd waarmee het renterisico op een doeltreffende en efficiënte wijze afgedekt kan worden. En dankzij de nieuw ontworpen Asset & Liability Dashboard rapportage heeft u ten alle tijden inzicht in uw situatie. Tijdens deze sessie vertellen wij u er graag meer over. 
 6. Implicaties nieuwe FTK 
  • 25 juni dit jaar is een nieuw wetsvoorstel financieel toetsingskader (FTK) naar de Tweede Kamer verstuurd. De trade off waar pensioenfondsen voor staan is geen eenvoudige. Risico en rendement versus wet- en regelgeving. In deze sessie helpen we u op weg. 
 7. Wat verzekeraars en pensioenfondsen moeten weten over Solvency II
  • Nu de contouren van Solvency II steeds duidelijker worden, is het tijd om te balans op te maken. Solvency II heeft niet alleen een grote impact op uw beleggingsbeleid (pillar 1), maar ook op uw interne organisatie (pillar 2) en op uw data infrastructuur en rapportageproces (pillar 3). Wij zullen hierbij niet alleen inzoomen op de verplichtingen maar ook op de kansen die de regelgeving biedt. In deze open sessie bespreken wij graag met u wat uw ervaringen hiermee zijn en tegen welke problemen en moeilijkheden u daarbij aanloopt. Aangezien IORP (Europese regelgeving pensioenfondsen) naar verwachting veel elementen uit de Solvency II wetgeving zal overnemen is deze sessie ook relevant voor pensioenfondsen.
 8. Verbeteringen in het Life Cycle Beleggen
  • Het overgrote merendeel van de deelnemers met een DC-regeling kiest voor Life Cycle Beleggen. Het aanbieden van een uitstekende Life Cycle is om die reden dan ook van groots belang. In deze sessie geven wij een toelichting op de binnenkort door te voeren verbeteringen.
 9. Impact LTS op allocatie binnen de verschillende fondsen 
  • Op basis van de economische verwachtingen en de verwachte rendementen bespreken we de gemaakte aanpassingen binnen de SAF fondsen en alle DC-fondsen van Aegon Asset Management. In deze sessie vertellen we wat de impact hiervan is op de verschillende fondsen.
 10. Nieuwe mogelijkheden in tijden van individualisering en consolidatie
  • De wetgever en de toezichthouder winden er nauwelijks doekjes om: Er moeten minder pensioenfondsen komen! Ondertussen zien we een opmars van nieuwe organisatievormen voor pensioen: PPI en APF. Tijdens een ronde tafelsessie bespreken we deze nieuwe ontwikkelingen en laten we vooral u aan het woord. Hoe ziet u de verdergaande consolidatiegolf en is de deelnemer eigenlijk wel beter af als hij zelf aan het roer komt te staan?
 11. Risico Ronde Tafel
  • Wanneer het om beleggen gaat, staat risico hoog op de agenda. Om risico’s goed te kunnen beheersen is het van belang om van de juiste informatie voorzien te worden. Maar welke gegevens heeft u nodig om in control te zijn? Tijdens deze Ronde Tafel sessie bespreken we graag met u de uitdagingen bij het rapporteren over en het interpreteren van deze risico’s. 
 12. Gevolgen EMIR
  • De regelgever streeft een stabielere markt en meer transparantie in derivatenmarkten na. Hiervoor is regelgeving opegsteld onder de naam EMIR. De belangrijkste maatregel is de verplichte clearing van bepaalde OTC derivaten transacties. Dit kan grote impact hebben op pensioenfondsen die (veel) gebruik maken van derivaten. Tijdens deze deze sessie praten wij u bij over alle ins van deze nieuwe regelgeving.
deelnemersregistratie
 deelnemersregistratie