Afscheid Angelien Sanderman

Na vier jaar als lid van het College van Bestuur te hebben gewerkt, neemt Angelien Sanderman afscheid van Hogeschool Rotterdam. Angelien stapt vanaf september 2018 in een nieuwe uitdaging.

Angelien heeft de afgelopen jaren richting gegeven aan de verdere ontwikkeling van onder andere het technisch en economisch onderwijs, de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk, de groei van Rotterdam Mainport Institute en de toekomst van het deeltijdonderwijs.

Angelien wil graag afscheid nemen van collega’s van Hogeschool Rotterdam en relaties met wie zij in de afgelopen jaren heeft samengewerkt. Deze feestelijke bijeenkomst is op 6 september a.s. vanaf 15.30 uur. We starten dan met de jaaropening. Tijdens de jaaropening zullen wij afscheid nemen van Angelien en vanaf 17.00 uur heffen wij het glas. Angelien zou het op prijs stellen als u aanwezig kunt zijn.

Wij nodigen u van harte uit en hopen u op 6 september a.s. te mogen begroeten.

Dhr. J.C. (Coert) Beerman, MBA     Drs. M.J.G. (Ron) Bormans
Voorzitter Raad van Toezicht         Voorzitter College van Bestuur