Omdat wij haar enorme inzet van al deze jaren niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan, organiseren wij voor Alie een middagsymposium en een afscheidsreceptie op donderdag 23 januari 2020. Het middagsymposium staat in het teken van haar kleurrijke psychiatrische palet.
Een aantal vrienden/collega’s zal stil staan bij de belangrijkste thema’s uit haar carrière: chronologisch zijn dat verslavingszorg, systeemtherapie, sociale psychiatrie en traumagerelateerde aandoeningen.
Haar loopbaan begon als arts op de Beukemakliniek in Groningen een kliniek voor detoxificatie en kortdurende behandeling van verslavingproblematiek. Ze werd systeemtherapeut, een invalshoek die haar ook diende in haar rol als leidinggevende/ directeur. Vroeger hadden we het over sociale psychiatrie. Tegenwoordig gaat het over kansen en beperkingen in de  samenwerking met het sociaal domein en de specialistische ggz. Ten slotte is er volle aandacht voor een liefde die al veel langer bestond: de behandeling van mensen met ernstige psychotraumata en de invloed van trauma’s op de identiteit en de levens van mensen.
Alie zal het symposium afsluiten met een korte reflectie op haar werk als psychiater,  mindfulness- en compassie trainer en de invloed daarvan op haar rol als directeur behandelzaken.

23 januari 2020

13:15

Ontvangst in de Kapel

13:30

Welkom en inleiding door Albert van Esterik, raad van bestuur
GGz Centraal

13:45

Lezing "Verslavingszorg" door Wim van den Brink, emeritus
hoogleraar verslavingszorg

14:15

Lezing: "Verbreden en verbinden…het systemisch perspectief" door Susan Jorna,
klinisch psycholoog/psychotherapeut

14:45

Pauze

15:00

Lezing: "Verbinding tussen sociaal  domein en ggz"door Hans van Daalen, wethouder gemeente Barneveld

15:30

Lezing: "Trauma PTSS en nog veel. Alie van den Berg: psychiater en nog veel meer" door Desiree Tijdink, psychiater GGz Centraal

16:00

Lezing: "Reflectie op een kleurrijk palet"
door Alie van den Berg

16:15

Afsluiting door Albert van Esterik

16:30

Afscheidsreceptie in de Veste zaal 2

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren