Afscheid bewindspersonen Resident

Afscheid bewindspersonen Resident

Uitnodiging

---

Het spijt mij u te moeten mededelen dat het afscheid van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn op 24 oktober wegens omstandigheden niet doorgaat.

Het afscheid zal worden verplaatst naar een nader te bepalen datum. U zult hierover zo spoedig mogelijk bericht ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Erik Gerritsen
Secretais-generaal ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

---

Afscheid

Bewindspersonen VWS

Geachte mevrouw, mijnheer,
De secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het genoegen u uit te nodigen voor de afscheidsreceptie van minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn
op dinsdag 24 oktober
Inloop     16.30 uur
Aanvang  17.00 uur
Einde      19.30 uur
De receptie vindt plaats op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Parnassusplein 5 te ’s-Gravenhage.
Met vriendelijke groet,
Erik Gerritsen
Secretaris-generaal ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanmelden
Aanmelding is mogelijk via onderstaande knop en meer informatie vind u op de website.
Het afscheid van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn vindt plaats in De Resident. Omdat dit een Rijksoverheidsgebouw is, gelden strenge veiligheidsregels. We verzoeken u om vooraf aan te melden, dit voorkomt lange wachttijden.
Klik hier om uw aanmelding door te geven

Cadeausuggestie
Uw komst alleen is voldoende, maar wilt u toch iets geven dan stellen de minister en de staatssecretaris het op prijs als u een bijdrage doet aan Stichting Hulphond. Dit kunt u vooraf doen op het rekeningnummer NL02RABO0101720815  t.n.v. Stichting Hulphond. Graag onder vermelding van: VWS Hulphond. Of u kunt dit doen in de collectebus op locatie.
Stichting hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief!
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Bent u niet de geadresseerde of heeft u dit bericht abusievelijk ontvangen? Meld dit dan aan de afzender en verwijder het bericht. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.