Afstudeer Event CO 2016 | Aanmelden bedrijven

Afstudeer Event CO 2016 | Aanmelden bedrijven

 

Afstudeercriteria Communicatie

 

De opleiding Communicatie leidt allround, on- en offline, communicatieprofessionals op. De student weet welke informatie een organisatie moet communiceren en welke media daarvoor het meest geschikt zijn. Of het nu gaat om het vergroten van zichtbaarheid, innovatieve markering en PR vraagstukken of vragen rond strategie, branding en sociale media: communicatieprofessionals zijn onmisbaar voor de online identiteit.

De organisatie waar een student gaat  afstuderen en de bedrijfsbegeleider spelen een belangrijke rol in het afstudeerproces. Daarom is het van belang dat de organisatie en de bedrijfsbegeleider aan een aantal voorwaarden voldoen.

De afstudeerorganisatie biedt de gelegenheid om binnen twee onderwijsperioden af te studeren (februari 2017 t/m juni 2017). Dit betekent dat de student in deze periode primair aan de afstudeeropdracht werkt en dat de voortgang van het afstuderen niet belemmerd wordt door eventuele andere projecten en activiteiten binnen de organisatie;

  • De afstudeerorganisatie wijst een bedrijfsbegeleider aan;
  • De bedrijfsbegeleider mag geen familie of vriend van de student zijn
  • De afstudeerorganisatie biedt een fysieke werkplek;
  • De bedrijfsbegeleider is in staat door opleiding en/of werkervaring op hbo-niveau de student voldoende te begeleiden;
  • De bedrijfsbegeleider heeft voldoende draagvlak binnen de organisatie om afspraken te maken omtrent de door de student te verrichten onderzoeksopdracht
  • De bedrijfsbegeleider levert een actieve bijdrage aan het leerproces door regelmatig gesprekken met de student te voeren waarin planning, werkwijze, resultaten en het leerproces aan de orde komen. Dit vindt plaats op initiatief van de student, de mate van zelfstandigheid staat in jaar 4 voorop;
  • Daarnaast geeft de bedrijfsbegeleider uiteindelijk een advies over de beoordeling.