Afstudeercriteria Creative Technologies


Afstuderen CMD & CMGT
Tijdens het afstuderen in het 4e jaar werken studenten aan een eindopdracht waarmee ze aantonen alle kennis en vaardigheden te beheersen die nodig zijn als beginnend professional in hun vakgebied. De student voert daarvoor een opdracht uit die voortvloeit uit een vraag van een bedrijf, innovaties in het vakgebied of maatschappelijke ontwikkelingen. Afhankelijk van de opleiding kan het eindresultaat de vorm aannemen van een advies, prototype, product, werkende demo, installatie of systeem. In de scriptie/ontwerpverslag wordt het onderzoek beschreven en de conclusies en resultaten verantwoord en onderbouwd. De student presenteert dit tijdens het examen.

Formulering van de opdracht
Van studenten verwachten we dat ze zich verdiepen in onderwerpen die aansluiten bij de actualiteit en praktijk, en die vragen om innovatieve ontwerpen en oplossingen. Om tot een goede opdrachtbeschrijving te komen is er veel afstemming nodig tussen u als bedrijf en de student. Aan een oorspronkelijke opdrachtbeschrijving of vraag van een bedrijf zal vaak nog veel moeten worden aangescherpt om ervoor te zorgen dat het past bij de eindtermen van de opleiding. De opleiding zal uiteindelijk bepalen of de opdracht en onderzoeksvoorstel voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Afstudeeromgeving
Bij afstuderen wordt verwacht dat de student zich bij het bedrijf volledig kan richten op de opdracht. Het is niet de bedoeling dat de student andere werkzaamheden uitvoert tijdens de afstudeerperiode, behalve als dit relevantie heeft voor het onderzoek of de opdracht.
Mocht u toch zoeken naar studenten die mee kunnen werken aan lopende projecten dan geldt dit als een 3e jaars stage.
Het Stage Event hiervoor vindt plaats in april.


Als afstudeerbedrijf biedt u:

  • een werkplek voor 5 dagen per week;
  • een gekwalificeerde en betrokken begeleider met kennis van het vakgebied en/of relevante kennis m.b.t. de opdracht;
  • voldoende medewerking en toegang tot materialen en faciliteiten die voor het onderzoek noodzakelijk zijn;
  • de gelegenheid om samen te werken en te overleggen met professionals.


Opleiding Communication and Multimedia Design (CMD)
Bij de CMD Rotterdam opleiding leert de student interactieve producten en diensten voor mensen en hun omgeving te bedenken, te ontwerpen en vorm te geven. Dit doet de student door veel onderzoek te doen naar gebruikers en de context, concepten te ontwikkelen en uit te werken in een prototype die je kunt testen met de gebruikers.

Opleiding Creative Media and Game Technologies (CMGT)
Studenten van CMGT zijn creatieve programmeurs met een gebruikersgerichte benadering. De developer weet wat gebruikers willen en is in staat tot het technisch ontwerpen en realiseren van verschillende type multimedia-applicaties. De usability engineer analyseert en test de gebruiksvriendelijkheid van een website of applicatie, geeft prioriteiten aan de gevonden problemen en bedenkt hiervoor technische oplossingen.