Afstudeercriteria Informatica                    
Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie


In het vierde studiejaar wordt de studie afgesloten met een afstudeerproject, waarbij zelfstandig een afstudeeronderzoek voor een bedrijf uitgevoerd wordt. Met het afstudeerproject toont de student aan op professioneel niveau te kunnen werken en in staat is om kennis, inzicht en vaardigheden die tijdens de studie zijn verkregen, toe te passen. Hij of zij is dan in staat om vanuit een onderzoeksvraag tot een innovatieve oplossing voor een product, systeem of dienst te komen.


Achtergrond opleiding Informatica
De informatica studenten worden opgeleid tot software engineer, om de wereld om ons heen in de toekomst efficiënter in te richten. Ze raken bekend met diverse aspecten binnen het ICT werkveld en leren deze technieken op verschillende manieren in te zetten. Voor app, web of game ontwikkeling, big data verwerking of software ontwikkeling.

 

Voorwaarden afstudeerbedrijf opleiding Informatica

 • Het afstudeerbedrijf heeft minimaal vijf software developers in dienst met minimaal
  een hbo-niveau;
 • De beoogde afstudeerbegeleider is liefst zelf ook een software engineer;
 • Het afstudeerbedrijf stelt gedocumenteerde eisen aan de software ontwikkeling
  (denk daarbij aan requirements capturing, ontwerpeisen, coding conventions, code
  reviews, testen, liefst ook continuous integration en deployment);
 • Het afstudeerbedrijf biedt de student de mogelijkheid alle ICT- competenties
  (analyseren, adviseren, ontwerpen, realiseren, en manage en control) en
  professional skills (communiceren en samenwerken) op eindniveau te kunnen 
  ​behalen;
 • Het bedrijf biedt de student tevens de mogelijkheid om de vereiste beroepshouding
  van een startende beroepsbeoefenaar te vertonen of verder te ontwikkelen;
 • De opdracht moet een toegepaste onderzoekscomponent bevatten. Keuzes zijn
  onderbouwd vanuit theoretische kennis (valide bronnen, vakliteratuur), extern   
  ​​​onderzoek of eigen deelonderzoek.

 

Contact
Voor inhoudelijke vragen rondom afstuderen en afstudeercriteria kunt u contact opnemen met: Marijke Sallevelt (Course owner Afstuderen),
e-mailadres: salmg@hr.nl