Afstudeer Pitches Communicatie

 

Op maandag 8 april is er van 12.00 - 14.00 uur gelegenheid om in een pitch-sessie je afstudeervraagstuk i.c.m. het bedrijf toe te lichten. Bereid hiervoor een korte, effectieve presentatie voor en maak je startdocument Afstuderen compleet om in periode 4 te starten met afstuderen.

Voor deze pitch-sessie schrijf je je uiterlijk twee werkdagen van tevoren in via onderstaande link.

Tijdens de pitch-sessie krijg je vijf minuten de gelegenheid om je afstudeervraagstuk i.c.m. het bedrijf toe te lichten. Je kan hiervoor je laptop meenemen om het e.e.a. te verduidelijken met een korte presentatie. Met de twee docenten ga je vervolgens in gesprek en wordt de complexiteit van het communicatievraagstuk beoordeeld. Direct na je presentatie ontvang je gedegen feedback, max. tien minuten.

Verwerk na afloop de feedback en bij een GO maak je het Startdocument Afstuderen definitief. Je SLC ondertekent de definitieve versie. Om te starten met afstuderen in periode 4 is de deadline voor inleveren van het startdocument Afstuderen dinsdag 23 april 2019.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je SLC.

Succes met de voorbereidingen op het afstuderen!

Met vriendelijke groet,
Namens de opleiding Communicatie

Rob Oudejans - Afstudeercoördinator 
Chantal van Winden – Studieloopbaancoördinator