Het programma van de bijeenkomst is als volgt:

26 november 2020

19:00 - 19:15

Start online bijeenkomst
Toelichting achtergrond en opzet van de avond

19:15 - 19:55

Inspiratiesessies - presentatie projecten 2020
- Maatjesproject regio Breda: Samen Bewegen
- Offline en online beweegaanbod ouderen
- Athletic Skills Model (ASM)
- Lekker Fit! in de kinderopvang

20:00 - 21:15

Uiteen in groepen om thema's 2021 op te halen
Terugkoppeling per groep
Samen bepalen thema's sportakkoord 2021

21:15 - 21:30

Samenvatting en afsluiting

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren