De groepsessies tijdens het tweede deel van de bijeenkomst hebben de volgende onderwerpen:

1. Vitale sport- en beweegaanbieders
Sportaanbieders in Breda zijn vitaal en hebben een aanbod dat optimaal aansluit bij de wensen van inwoners.

Ambitie: Aanbieders van sport en beweegactiviteiten zijn toekomstbestendig, zodat sport en bewegen voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk blijft. Daarvoor is het noodzakelijk dat sportaanbieders organisatorisch en financieel op orde zijn. Vanuit die basis kunnen ze een passend aanbod bieden, dat aansluit bij de behoefte van de hedendaagse sporter. We zetten daarom in op professionalisering van sportaanbieders en innovatie van het sportaanbod. 

2. Inclusief sporten en bewegen
Iedere inwoner kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen.

Ambitie: Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Zonder belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid, etnische achtergrond of sociale positie. We stimuleren deelname aan sport- en beweegactiviteiten en ondersteunen sportaanbieders waar nodig om een inclusief aanbod te realiseren. Na deelname aan aangepast of specifiek sportaanbod, stromen deelnemers zo veel mogelijk door naar reguliere aanbieders. 

3. Optimaal gebruik van sportvoorzieningen
Breda heeft een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.

Ambitie: De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen, en sport- en beweegvoorzieningen in de wijken worden optimaal benut, door bewoners, zorgaanbieders, het onderwijs, verenigingen etc. Sportaanbieders zetten hun deuren open voor gebruik van hun accommodatie door nieuwe doelgroepen en voor andere maatschappelijke doeleinden.  

4. Bewegen als basis (0-18 jaar)
Meer kinderen en jongeren voldoen aan de beweegrichtlijnen en ontwikkelen zich motorisch beter.

Ambitie: Meer aandacht voor breed motorische ontwikkeling moet op de lange termijn resulteren in een betere beweegvaardigheid van kinderen, jongeren en volwassenen. Dit zorgt voor meer sport- en beweegplezier en fittere en vitalere inwoners en kan gezondheidsklachten voorkomen. Dit doen we via een integrale aanpak, waarbij we de inzichten vanuit het Athletic Skills Model gebruiken als leidraad voor de breed motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kinderopvang, bewegingsonderwijs, verenigingssport, talentontwikkeling en buurtsport werken hierin samen en versterken elkaar.

5. Positieve sportcultuur
Overal kan met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos worden gesport.

Ambitie: Alle sportaanbieders hebben aandacht voor een positief, plezierig en pedagogisch sportklimaat. Trainers en coaches stellen het welzijn van het kind boven winst. Ouders en verzorgers langs de lijn zijn positieve supporters. Sportaanbieders voeren het gesprek binnen hun club over een positieve sportcultuur en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, wisselen kennis en ervaring uit en worden daarin zo nodig ondersteund. 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren