05 september 2019

12:30 - 13:00

Ontvangst met koffie en thee

13:00 - 13:10

Opening en welkom door Sylvia IJpelaar, dagvoorzitter

13:10 - 13:30

Introductie 'Alle talenten benutten voor de zorg'

Toelichting op intentieverklaring 'Werken in de Zorg' en ambities door Patrick Hallink, projectleider Ingeschakeld

13:30 - 14:45

Inspiratiepitch | 5 voorbeelden uit de praktijk

Zorgpartners | Margriet Vaessen
Zorgpartners uit Gouda leidt statushouders op tot helpende of verzorgende met zicht op een dienstverband door middel van een traject van leren en werken, en verkleint zo hun afstand tot de arbeidsmarkt.

Libertas | Vivienne Lazet
Het inclusieve arbeidsorganisatieadvies vanuit het UWV hielp Libertas uit Leiden inzicht te krijgen in taken die door mensen met een arbeidsbeperking kunnen worden verricht. En hoe ze het werk anders en slimmer kunnen organiseren. Hoe deden zij dit en wat zijn de resultaten? 

Gemiva-SVG | Regina van Elswijk
Mensen met een verstandelijke beperking worden via een speciaal traject opgeleid voor een baan met zeer laagcomplexe werkzaamheden in een zorginstelling in de gehandicapten- of ouderenzorg, met het branche-erkende diploma Woonhulp van Calibris Advies. 

Gemeente Den Haag | Nabil Ben Allouch
De ambitie van de gemeente Den Haag is om 500 mensen uit de bijstand aan het werk te helpen. Wat doet zij om dat te bereiken, en wat zijn de ervaringen met het toeleiden van mensen naar werk? Welke kansen liggen hier ook voor de zorg?

Woonzorgcentra Haaglanden (WHZ) | Peter Kapenga
Een toelichting op hoe WHZ afgelopen jaar succesvol en op creatieve wijze huiskamerbegeleiders heeft geworven.  

14:45 - 15:00

Dialoog met de zaal

15:00 - 15:10

Korte pauze

15:10 - 16:00

Kennis- en praktijktafels

Deelnemers worden uitgenodigd om aan dialoogtafels in gesprek te gaan over het thema werkgeverschap en de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De tafel wordt geleid door een deskundige gespreksleider die een korte inleiding geeft als vertrekpunt voor het gesprek. Deelnemers kunnen vervolgens vragen stellen, informatie uitwisselen en ontdekken hoe zij elkaar kunnen versterken en samenwerken.

16:00 - 16:10

Plenaire afsluiting

16:10 - 17:10

Netwerkborrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren