Bijeenkomst 'Alle talenten benutten voor de zorg'

Bijeenkomst 'Alle talenten benutten voor de zorg'

05 september 2019

12:30 - 13:00

Inloop met koffie en thee

13:00 - 13:10

Opening en welkom door dagvoorzitter

13:10 - 13:25

Introductie 'Alle talenten benutten voor de zorg'

Toelichting op intentieverklaring; Werken in de Zorg door Patrick Hallink, projectleider Ingeschakeld

13:25 - 15:00

Voorbeelden uit de praktijk  

 

15:00 - 15:20

Korte pauze

15:20 - 16:20

Paneldiscussie met de zaal o.l.v. de dagvoorzitter

Er is gelegenheid om informatie op te halen, ervaringen te delen en belemmeringen en kansen te bespreken met een panel van (ervarings-) deskundigen en samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken voor verschillende doelgroepen als statushouders, VSO/Pro leerlingen (leerlingen uit het speciaal onderwijs) of een inclusieve aanpak. Dit is een organisatieaanpak vanuit het UWV.

16:20 - 16:30

Afsluiting

16:30 - 17:30

Netwerkborrel

congresregistratie
 congresregistratie