24 november 2017

14:45

Inloop met koffie en thee

15:15

Opening door Secretaris-generaal Erik Gerritsen

15:25

Lisa's Dream

15:35

Workshopronde 1

16:25

Koffiepauze

16:45

De Vrije Denkers

17:30

Workshopronde 2

18:20

Afsluiting

18:30

Diner/netwerkborrel

20:00

Einde van de bijeenkomst