Workshops

Bijgaand kunt u ook de infographic van de workshops downloaden: Infographic Workshops All Inclusive.pdf

Workshop 1
Key to Success in communicatie op de werkvloer - Lianne van der Plas

Lianne van der Plas werkt vanuit de participatiewet bij hogeschool Leiden. Ze is 22 jaar en heeft een lichte vorm van LGMD. Dit is een spierziekte die ervoor zorgt dat ze chronisch veel pijn heeft en een lager energieniveau.
Dit weerhoudt haar er niet van om te werken. Sinds twee jaar heeft ze een baan op de Hogeschool Leiden waar ze projectassistent is van het VJL, een pré bachelor voor studenten met een vluchtelingenachtergrond.
Op vrijdagen begeleid zij naast haar werkzaamheden ook met veel plezier een jongen met het syndroom van Down.

Lianne gaat het tijdens haar workshop hebben over het belang van het aangeven van grenzen, en over hoe je goede communicatie op de werkvloer kan bevorderen. Tijdens haar werk liep ze namelijk aan tegen het feit dat zij haar grenzen niet aan durfde te geven en daarover niet open communiceerde.

Workshop 2
Werving en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, hoe doe je dat? - Wiep Staal

Wiep Staal is werkzaam bij hogeschool Leiden als onderwijsmanager master Jeugdzorg, docent en coördinator arbeidsinclusie.
Zij maakt zich namens de hogeschool sterk voor arbeidsinclusie. Dit doet de hogeschool door participatiedoelen te koppelen aan de onderwijscontext en kennis te vergroten.
Wiep Staal zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek krijgen binnen de hogeschool. 'Iedereen hoort erbij in de maatschappij en verdient een werkplek, ook op een hogeschool'. Tevens zorgt ze dat er goede begeleiding wordt gegeven. Vanuit haar werkervaring binnen de gehandicaptenzorg en haar jarenlange lesgeven aan studenten over het onderwerp 'begeleiden van afwijkende ontwikkelingen van de mens', heeft zij de nodige expertise in huis om te zorgen voor een goede talentenmatch.
De collega's brengen diversiteit en positiviteit met zich mee. We zien mensen met een beperking niet als beperkt. Er is groot draagvlak onder de medewerkers en hun enthousiasme zorgt dat we met elkaar knelpunten kunnen oplossen en kunnen genieten van samenwerken.


Workshop 3
De successen en hindernissen bij de re-integratie van ex-gedetineerden, ex-verslaafden en mensen met een migratieachtergrond. - Dick van Wielink

Dick van Wielink is directeur van Visie-R groep.

Ex-gedetineerden kunnen soms veel, maar hebben soms ook maar een beperkte opleiding en hebben vaak een sociaal zwak netwerk. Ze schamen zich en zijn een poos uit de “normale” samenleving geweest. Veelal is er ook sprake van schulden, hebben ze geen woning en is er een gebrek aan zelfvertrouwen. Dit geldt overigens ook voor de andere doelgroepen die Visie-R begeleidt, zoals ex-verslaafden en mensen met een migratie-achtergrond.
Visie-R begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpt hen weer te re-integreren. De samenleving stelt hoge eisen aan de zelfredzaamheid en dat is soms nog te veel gevraagd als je net een donkere periode achter de rug hebt. Gelukkig zijn er velen die weer mee kunnen gaan doen in de samenleving. Dat vereist groot doorzettingsvermogen van de personen zelf.  En zonder hulp, begeleiding en zorg  is het lastig om overeind te blijven. 

In de workshop wordt besproken hoe Visie-R de kans op succes voor deze doelgroepen vergroot, welke knelpunten er soms in dit proces zijn en wat we er als samenleving aan hebben om deze doelgroepen weer mee te laten doen.

 

Workshop 4
Arbeidsinclusie, hoe de overheid het verschil kan maken - Paul Duijvensz

Paul Duijvensz is beleidsadviseur bij Holland Rijnland. Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van gemeenten in de Duin-en Bollenstreek, Leidse regio en Rijnstreek. De arbeidsmarkt is bij uitstek regionaal. De gemeenten hebben de opdracht om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren een baan te vinden bij reguliere werkgevers. Hiervoor is het werkbedrijf Holland Rijnland opgericht. UWV, gemeenten en werknemers en werkgevers werken hierin samen.

Paul Duijvensz is secretaris van het werkbedrijf. Binnen het werkbedrijf hebben schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal – en Praktijkonderwijs bijzondere aandacht. Paul Duijvensz is druk aan de slag om doorgaande lijnen vanuit school naar werk, vervolgonderwijs of zorg te realiseren. Hier is het samen optrekken van onderwijs, overheid en ondernemers aan de orde. Juist hier is de som meer dan het geheel der delen. Dat is het motto van Paul Duijvensz.

Workshop 5
Coaching on the job om talent te benutten - Wil van der Salm en Marion van Leeuwen


Wil van der Salm

Marion van Leeuwen

Majda

 

Wil van der Salm en Marion van Leeuwen zijn jobcoaches bij de Gemiva-SVG Groep. In de afgelopen jaren hebben zij vele mensen met een fysieke of psychische arbeidsbeperking begeleid naar een passende baan. De focus ligt daarbij op mogelijkheden en kansen, waarbij de jobcoaches ook altijd meedenken vanuit de werkgever. Door het stimuleren van eigen regie en inzet van talenten zien zij veel cliënten groeien op de werkvloer. Marion en Wil vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt.

De ervaringsdeskundige:
Majda heeft haar eigen regie genomen. Ze heeft recent haar diploma gehaald op nivo-2 en werkte als winkelmedewerkster bij de Hema. Haar hart ligt bij de zorg. Ze heeft ontslag genomen bij de Hema en werkt nu bij een thuis-zorgorganisatie. Ze is op zoek naar een zorgopleiding die bij haar past en het mogelijk maakt een baan te vinden in de jeugdzorg.

Tijdens de workshop zal Majda haar ervaringen delen en kan ingegaan worden op vragen als: Hoe volg je de cliënt in het behalen van zijn of haar doelen? Hoe stimuleer je een cliënt om plannen te maken? Wat is er nodig op de werkvloer om verder te komen? En wat is belangrijk voor werkgevers om de samenwerking succesvol te maken?

 

Workshop 6
Werken met een Autisme Spectrum Stoornis? Het succesverhaal van Martine - Martine van Deventer

Martine van Deventer heeft als ervaringsdeskundige met ADHD en Autisme een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze werkt nu met veel plezier als gastvrouw bij woonlocatie Swetterhage van de Gemiva-SVG Groep. Martine vertelt op 24 november haar inspirerende succesverhaal.

Martine vertelt over wat het inhoudt om te werken als je een "arbeidsbeperking" hebt maar het niet zichtbaar is. Waar jij en je werkgever rekening mee moeten houden, maar ook wat je valkuilen kunnen zijn. Naast een arbeidsbeperking heeft ze ook mogelijkheden en ambities. Inmiddels werkt Martine al 14 jaar, met een lange zoektocht naar iets wat bij haar past.