Workshops

 

Workshop 1
Key to Success in communicatie op de werkvloer - Lianne van der Plas

Lianne van der Plas werkt vanuit de participatiewet bij hogeschool Leiden. Zij gaat vertellen over het belang van goede communicatie op de werkvloer en hoe je dat kan bevorderen.

Workshop 2
Werving en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, hoe doe je dat? - Wiep Staal

Wiep Staal is werkzaam bij hogeschool Leiden als onderwijsmanager master Jeugdzorg, docent en coördinator arbeidsinclusie.
Zij maakt zich namens de hogeschool sterk voor arbeidsinclusie. Dit doet de hogeschool door participatiedoelen te koppelen aan de onderwijscontext en kennis te vergroten.
Wiep Staal zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek krijgen binnen de hogeschool. 'Iedereen hoort erbij in de maatschappij en verdient een werkplek, ook op een hogeschool'. Tevens zorgt ze dat er goede begeleiding wordt gegeven. Vanuit haar werkervaring binnen de gehandicaptenzorg en haar jarenlange lesgeven aan studenten over het onderwerp 'begeleiden van afwijkende ontwikkelingen van de mens', heeft zij de nodige expertise in huis om te zorgen voor een goede talentenmatch.
De collega's brengen diversiteit en positiviteit met zich mee. We zien mensen met een beperking niet als beperkt. Er is groot draagvlak onder de medewerkers en hun enthousiasme zorgt dat we met elkaar knelpunten kunnen oplossen en kunnen genieten van samenwerken.


Workshop 3
De successen en hindernissen bij de re-integratie van ex-gedetineerden, ex-verslaafden en mensen met een migratieachtergrond. - Dick van Wielink

Dick van Wielink is directeur van Visie-R groep.

 

Workshop 4
Arbeidsinclusie, hoe de overheid het verschil kan maken - Paul Duijvensz

Paul Duijvensz is beleidsadviseur bij Holland Rijnland. Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van gemeenten in de Duin-en Bollenstreek, Leidse regio en Rijnstreek. De arbeidsmarkt is bij uitstek regionaal. De gemeenten hebben de opdracht om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren een baan te vinden bij reguliere werkgevers. Hiervoor is het werkbedrijf Holland Rijnland opgericht. UWV, gemeenten en werknemers en werkgevers werken hierin samen.

Paul Duijvensz is secretaris van het werkbedrijf. Binnen het werkbedrijf hebben schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal – en Praktijkonderwijs bijzondere aandacht. Paul Duijvensz is druk aan de slag om doorgaande lijnen vanuit school naar werk, vervolgonderwijs of zorg te realiseren. Hier is het samen optrekken van onderwijs, overheid en ondernemers aan de orde. Juist hier is de som meer dan het geheel der delen. Dat is het motto van Paul Duijvensz.

Workshop 5
Ervaringsdeskundige vertelt: Hoe je je talenten op je werk in kan zetten om uitdagingen te blijven zien. - Wil van der Salm

Wil van der Salm is jobcoach bij Gemiva-SVG en zal vertellen over de ontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking.

 

 

Workshop 6
Werken met een Autisme Spectrum Stoornis? Het succesverhaal van Martine - Martine van Deventer

Martine van Deventer heeft een autismespectrumstoornis en vertelt over haar inspirerende succesverhaal.