Alumnight Chemische Technologie

Op 3 april organiseert de opleiding Chemische Technologie een netwerkbijeenkomst waarbij chemische industrie, alumni, studenten, en docenten elkaar ontmoeten.

In het teken van duurzaamheid wordt er een masterclass gehouden met als thema 'Elektrificatie van de Nederlandse procesindustrie'. 

Hiervoor zijn twee bijzondere sprekers uitgenodigd:

 

Mr. Drs. Marjan Minnesma MBA directeur Urgenda.

Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Aan de hand van het rapport Nederland op 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt en een concreet actieplan realiseert zij projecten op het gebied van duurzame bouw, mobiliteit, energie en circulaire economie. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.”

 

Hans van ’t Noordende directeur van E4U Projects.

E4U Projects wil een bijdrage leveren aan de energietransitie en CO2 reductie doelstellingen in de industrie. Voor een gezond en competitief industrieel complex in Nederland op de langere termijn is het noodzakelijk om voorop te lopen met energie efficiency maatregelen, hernieuwbare energie en elektrificatie.”