Algemene Ledenvergadering (ALV) ROHWN 28 november 2016

Algemene Ledenvergadering (ALV) ROHWN 28 november 2016

Beste leden van de ROHWN

 

Vanuit diverse huisartsen zijn wij benaderd of zij de Algemene Leden Vergadering van a.s. maandag als toehoorder mogen bijwonen.

Om die reden hebben wij besloten de vergaderruimte te vergroten en ook aan u de vraag voor te leggen of u aanwezig wilt zijn.

U kunt uw wens tot aanwezigheid kenbaar maken via aanmelden. Dan kunnen we namelijk ook rekening houden met de catering en het aantal stoelen.

 

De vergadering zal plaatsvinden in het Hotel van der Valk te Sassenheim en om 20.00 uur aanvangen.

evenementsoftware
 evenementsoftware