Proactieve Zorgplanning in de regio Amstelland

Voor het kunnen leveren van optimale zorg en begeleiding aan kwetsbare ouderen met complexe problematiek is het essentieel te weten wat hun wensen zijn t.a.v. de laatste levensfase. De vergrijzing en de ontwikkelingen rondom de COVID-19 pandemie onderstrepen dit belang.

De Alliantie Ouderenzorg Amstelland is in gezamenlijkheid het project Advanced Care Planning (ACP) gestart. Gaandeweg werd deze term vervangen door Proactieve Zorgplanning, waarbij de focus ligt op een multidisciplinaire benadering en samenwerking met vertegenwoordiging vanuit 0e, 1e en 2e lijn. 
 

e-learning ‘Behandelwensengesprek’

Het behandelwensengesprek gaat over het inventariseren van wensen en verwachtingen van kwetsbare ouderen ten aanzien van behandelingen en welke rol verschillende zorgverleners hierin kunnen vervullen.

Na het volgen van de e-learning heb je kennis over:

  • De inhoud en aanleiding van een behandelwensengesprek;
  • Welke zorgprofessionals betrokken kunnen zijn en welke rol iedereen kan vervullen;
  • Vastlegging en delen van de uitkomsten van het behandelwensengesprek;
  • Aandachtspunten voor het voeren van behandelwensengesprekken met speciale doelgroepen.
     

Aanmelding & kosten

De e-learning is bedoeld voor alle medewerkers van thuiszorgorganisaties, Participe Amstelland en huisartsenpraktijken die met ouderenzorg te maken hebben in de regio Amstelland.  

Stichting Amstelland Zorg bekostigt de deelname aan de e-learning Behandelwensengesprek ter stimulering van de multidisciplinaire samenwerking binnen de ouderenzorg. Via de aanmeldknop in de linkerkolom kun je je aanmelden, daarna ontvang je per e-mail een voucher, waarmee je e-learning online kunt volgen. Wij schatten in dat de e-learning maximaal 2 uur tijd kost. Het is mogelijk om tussendoor te pauzeren en de training op een later moment weer op te pakken. 


Accreditatie punten:

NVvPO -> 2 punten toegekend
Kwaliteitsregister V&VN -> 2 punten toegekend
Kwaliteitsregister V&VN VS -> 2 punten toegekend
Huisartsen ABC1 ->2 punten toegekend
 

Financiering Behandelwensengesprek door Zorg en Zekerheid

De deelnemende huisarts ontvangt van ©aliber na het succesvol afronden van de e-learning het benodigde certificaat voor de prestatie Behandelwensengesprek. ©aliber zal zorgdragen voor de terugkoppeling naar Zorg en Zekerheid voor invoering in het Vecozo zorginkoopportaal. Na goedkeuring door Zorg en Zekerheid voegt zij de prestatie Behandelwensengesprek toe aan het overeenkomstdeel ‘Overige S3 afspraken’ bij huisartsen(praktijken) die de vereiste scholing succesvol gevolgd hebben. Dit contract dient zoals gebruikelijk door de huisarts geaccordeerd te worden. Daarna kan ieder gesprek worden gedeclareerd met code 31244 (eerste gesprek) of 31242 (evaluatie gesprek).


Contact

Voor inhoudelijke vragen over de e-learning en de beoogde regionale multidisciplinaire samenwerking kunt u contact opnemen met met Antoinette van der Heijden (a.vanderheijden@amstellandzorg.nl).

In geval van technische vragen, of vragen over accreditatie kunt u contact opnemen met ©aliber via info@sso-caliber.nl of via tel: 0252 – 767 099. 


eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren