05 oktober 2018

13:00 - 13:30

Inloop met koffie en thee

13:30 - 13:35

Welkom

Frits Boer

13:35 - 14:10

State of the art cognitieve gedragstherapie bij jeugdigen met angst en dwang

Marjolein Bus

Welke evidence based behandelmodules worden momenteel gebruikt, wat is de rol van ouder(s) hierbij, en waar lopen we tegen grenzen in onze huidige aanpak? Welke kinderen en  jongeren bereiken we niet?

14:10 - 14:30

De geschiedenis van geweldloos verzet binnen de Bascule

Margo van der Stelt & Ron Ottenbros

De implementatie van geweldloos verzet in ons centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, het beloop en de uitdagingen. We gaan in op de residentiële en ambulante ontwikkelingen en de borging van de methodiek in onze organisatie. De methodiek en het gedachtegoed hebben inmiddels duidelijke meerwaarde naast de reeds bestaande state of the art behandelingen.Tot slot gaan we in op de organisatorische aspecten van geweldloos verzet: welke invloed heeft het op de aansturing van de organisatie?

14:30 - 15:10

Verbindend gezag op basis van geweldloos verzet

Eliane Wiebenga

Hoe verbinding op meerdere niveaus kan plaatsvinden en systeemdenken gegarandeerd is . “Gedragstherapie en gezagstherapie”

15:10 - 15:40

Pauze

15:40 - 16:20

Het SPACE-programma

Eli Lebowitz

In het kort gaat het hier om de presentatie en het verhaal van het SPACE programma. Een behandelmethode voor angststoornissen bij kinderen en jongeren, via ouderbegeleiding. Daarnaast wordt een overzichtspresentatie geboden van het wetenschappelijk onderzoek naar dit programma.

16:20 - 16:30

Boekpresentatie

Uitgeverij SWP

16:30 - 17:00

Paneldiscussie

Lisbeth Utens, Eliane Wiebenga, Marjolein Bus, Margo van der Stelt & Ron Ottenbros

17:00

Borrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren