22 maart 2019

10:00 - 10:15

Opening

-

Theoretisch kader en nieuwe inzichten spraakapraxie

Roel Jonkers, Rijksuniversiteit Groningen

-

Theoretisch kader en nieuwe inzichten fonologische stoornissen 

Organisatoren

-

Diagnostiek en behandeling spraakapraxie: nieuw observatieformulier

Judith Feiken, Universitair Medisch Centrum Groningen

-

Vernieuwd fonologisch therapieprogramma FIKS

Miranda de Waard - van Rijn, Rijndam Revalidatie

-

Algemene discussie

-

Foreign Accent Syndrome: fonologische stoornis of spraakapraxie? 

Jo Verhoeven, City University of London / Universiteit Antwerpen 

-

Primaire Progressieve Afasie: fonologische stoornis of spraakapraxie?

Afd. Neurologie & Neuropsychologie, Erasmus MC Rotterdam

congres uitnodiging
 congres uitnodiging