22 maart 2019

10:00 - 10:10

Opening

10:10 - 10:50

Theoretisch kader en nieuwe inzichten spraakapraxie

Roel Jonkers, Rijksuniversiteit Groningen

10:50 - 11:20

Theoretisch kader en nieuwe inzichten fonologische stoornissen 

Evy Visch-Brink / Djaina Satoer, Erasmus MC Rotterdam

11:20 - 11:50

Koffie/thee

11:50 - 12:30

Visie op spraakapraxie en hoe therapie met het TIAS hierop aansluit

Judith Feiken, Universitair Medisch Centrum Groningen

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:10

Foreign Accent Syndrome: fonologische stoornis of spraakapraxie? 

Jo Verhoeven, City University of London / Universiteit Antwerpen 

14:10 - 14:40

Primaire Progressieve Afasie: fonologische stoornis of spraakapraxie?

Lize Jiskoot, Erasmus MC Rotterdam

14:40 - 15:00

Casusbeschrijving

Femke Nouwens, Rijndam Revalidatie / Erasmus MC Rotterdam

15:00 - 15:30

Koffie/thee

15:30 - 15:50

Vernieuwd fonologisch therapieprogramma FIKS

Miranda de Waard - van Rijn, Rijndam Revalidatie

15:50 - 16:50

Algemene discussie

16:50 - 17:00

Afsluiting

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren