Aphasia Clinics 2022 "In gesprek: Horen wat niet is gezegd"

Voor deze lustrumeditie gaan we terug naar de basis. Datgene waar alles om draait “communicatie” is het onderwerp van de 10e Aphasia Clinics. Het verbeteren van de communicatie is het ultieme doel van al onze behandelingen, maar voor onze patiënten, hun naasten en onze collega’s is het vooral een middel.

We starten de ochtend met Rimke Groenewold. Zij presenteert de eerste resultaten van haar grote COPACA studie. Hierin wordt onderzocht, in samenwerking met logopedisten,  personen met afasie (PMA) en hun naasten, hoe de communicatieve interactie in de praktijk verloopt en welk behandelmateriaal geschikt is om deze communicatie te verbeteren.  

PMA in de chronische fase kunnen al decennialang naar een afasiecentrum gaan voor het vervolgen van de begeleiding voor hun communicatieproblemen. Mia Verschaeve en Clarinda Otterspeer zullen hun jarenlange expertise op het gebied van communicatie binnen Afasiecentra in Nederland delen. Op welke manier wordt communicatie nog getraind in deze fase en hoe leren zij PMA deze vaardigheden toe te passen in hun dagelijks leven?

In de afgelopen tien jaar is er ook meer aandacht gekomen voor de omgeving waarin PMA communiceren. Sandra Wielaert deelt met ons haar schat aan ervaring op het gebied van de communicatieve interactie tussen PMA en hun sociale omgeving. Dankzij vele jaren toepassen van én onderwijs geven over de PACT kan Sandra prachtige anekdotes met ons delen over de succesfactoren en valkuilen van deze methode.

Marion Leaman doet onderzoek naar het initiëren van nieuwe onderwerpen door PMA en het uiteindelijke communicatieve succes daarvan in een gesprek. Zij zal de wetenschappelijke onderbouwing verzorgen voor de behandeling van elementen in succesvolle communicatie waar PMA moeite mee kunnen hebben.   

Binnen de “communicatieve omgeving” van PMA valt natuurlijk ook de zorginstelling waar behandeld wordt. Zijn jouw collega’s in staat om aan hun zorgdoelen te werken met iemand met afasie? Voelt iemand met afasie zich net zo welkom als iemand zonder taalproblemen in jouw instelling? Is iemand met afasie in staat om de regie te houden over zijn revalidatieproces of wordt dat toch wel moeilijker als je alle brieven en mails niet kunt lezen? Met programma’s als CommuniCare en Con-tAct is er de laatste tijd veel aandacht voor het verbeteren van de communicatie met PMA. We gaan in discussie met Maren van Rijssen en Philine Berns over de rol van logopedisten en linguïsten in het beter toegankelijk maken van zorg voor mensen met afasie. Wat zijn succesfactoren en waar liggen uitdagingen? We hopen op een levendige discussie met de zaal.

Medische beroepen krijgen ook steeds meer aandacht voor de rol van communicatie in hun dagelijkse praktijk. Er wordt steeds meer duidelijk over het belang van woordkeuze bij “shared decision making” in de zorg. We horen inzichten vanuit de gezondheidspsychologie over hoe je met (non)verbale communicatie (placebo) effecten kunt genereren.    

We sluiten de dag af met een geweldig Amerikaans theater initiatief waardoor PMA weer volop meedoen met de maatschappij.

 

 

Er wordt accredicatie aangevraagd voor 5 uur. 

 

Namens het Instituut Hersenen en Gedrag Rotterdam,

Dr. Femke Nouwens, logopedist/klinisch linguïst

Dr. Djaina Satoer, klinisch linguïst

Dr. Evy Visch-Brink, klinisch linguïst

 

Erasmus MC - Universitair Medisch Centrum Rotterdam

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren