Symposium Arbocuratieve Samenwerking

Symposium Arbocuratieve Samenwerking

23 november 2017

12:00 - 12:45

Inspiratiemarkt good practices & lunch

12:45 - 13:15

Opening door de dagvoorzitter Donatello Piras
Plenair deel met podium voor KNMG-visie en beroepsverenigingen

13:20 - 14:05

Werksessie 1 per thema:
inspiratie opdoen op het gebied van Longziekten (Brandweer, longarts), Kanker en Werk (Radboud UMC, IKA-NED, NFK en ervaringsdeskundige), Infectieziekten (bedrijfsarts over 'het belang van doorvragen naar de functie van een werknemer', MRSA en Q-koorts), Psychische klachten/Aanpassingsstoornissen (psychiater over ‘werk als medicijn’, psycholoog over het belang van onderhandelingsvaardigheden bij preventie/behandeling van werkstress/burn-out)

14:10 - 14:30

Plenair - duosessie met Bas van den Dungen (DG Curatieve Zorg, Ministerie van VWS) en Gert-Jan Buitendijk (DG Werk, Ministerie van SZW)

14:30 - 15:00

Pauze

15:00 - 16:00

Werksessie 2 per thema:
komen tot bouwstenen voor een plan van aanpak voor vervolg

16:15 - 17:00

Plenaire afsluiting
een aantal inspirerende voorbeelden wordt plenair uitgelicht

17:00

Sluiting door de dagvoorzitter & borrel