Symposium Arbocuratieve Samenwerking

Symposium Arbocuratieve Samenwerking

Inspiratiesessies

 

Let op! Het programma verandert nog de komende dagen en wordt verder aangevuld.
Op het gebied van (Arbeidsgerelateerde) aanpassingsstoornissen, longziekten, kanker en werk en infectieziekten hebben zich pioniers gemeld die op hun terrein de arbocuratieve samenwerking willen verbeteren. In een inspiratiesessie delen zij een aantal good practices.
Je kan deelnemen aan een inspiratiesessie voor één van de vier thema’s. Tijdens de inspiratiemarkt, de plenaire gedeeltes en de borrel is er gelegenheid om te leren van good practices vanuit andere thema’s.
 

Inspiratiesessie Longziekten
 • Bespreken van de gezamenlijke ambitie en het manifest 'integrale aanpak beroepslongziekten'.
 • Inspiratiefilmpje waarin de Brandweer en een bedrijfsarts ingaan op arbocuratieve samenwerking en het voorkomen van Longziekten.
 • Jos Rooijackers (longarts) over dilemma’s rondom arbocuratieve samenwerking op het gebied van Longziekten.
 • Oefenen met een methodiek om te leren ‘omdenken’ zodat in werksessie twee dilemma’s worden omgebogen naar kansen.
   
Inspiratiesessie Kanker en Werk
 • Bespreken van de gezamenlijke ambitie en de ‘roadmap’, met daarbij aandacht voor ieders rol.
 • Inspiratiefilmpje waarin drie experts (HR manager, oncoloog en bedrijfsarts) elk vanuit hun eigen perspectief vertellen over welke partijen een rol (kunnen) spelen bij de behandeling en reïntegratie van medewerkers met kanker.
 • Rik-Jan Modderkolk (Pon) vertelt hoe over hoe Pon als werkgever arbocuratieve samenwerking structureel faciliteert voor werknemers die te maken krijgen met kanker.
 • Mirjam Velting (NFK) en Anjo Bloemen geven een duoinspiratie over de opvallende uitkomsten van het onderzoek naar de invloed van late gevolgen van kanker in de arbeidssituatie. Ook worden concrete adviezen gegeven vanuit het patiënten perspectief voor het verbeteren van arbocuratieve samenwerking.
 • Jacqueline Loonen (RadboudUMC) vertelt over hoe in het ‘Expertisecentrum Late Effecten na Kanker’ in een multidisciplinair team wordt samengewerkt en zorg wordt geboden aan survivors van kanker.

 

Inspiratiesessie Infectieziekten
 • Bespreken van de gezamenlijke ambitie
 • Inspiratiefilmpje over arbocuratievesamenwerking rondom Q-koorts vermoeidheidsstoornis
 • Sandra de Jong (GGD) en Els Carsouw (bedrijfsarts) vertellen over samenwerking en de rol van de bedrijfsarts bij werknemers in de zorg, rond MRSA.
 • René Naber (AMC) vertelt over het feit dat de behandelende sector niet alleen moet vragen naar de functie van een medewerker maar ook naar wat die functie inhoudt (zonder dit zelf in te vullen).
 
Inspiratiesessie psychische klachten/aanpassingsstoornissen

Bespreken van de context en gezamenlijke ambitie

 • Inspiratiefilmpje waarin een huisarts en een bedrijfsarts aan de hand van het goede praktijkvoorbeeld aangeven hoe de ondersteuning van een werknemer is verlopen, wat dit heeft betekend voor zijn of haar herstel en inzet op het werk.
 • Vervolgens reflecteren we met een aantal inspirators over wat kan worden geleerd van dit praktijkvoorbeeld :
  1. Met psychiater Ard van Oosten, o.a. op basis van zijn praktijkvoorbeeld ‘werken als medicijn’.
  2. Met psycholoog Paul Betgem vanuit zijn kennis van aanpassingsstoornissen en het belang van arbocuratieve samenwerking.