15 juni 2017

17:00 - 18:15

Ontvangst met een broodje

18:15 - 22:15

Start programma met diverse sprekers

22:15

Netwerkborrel